Sök

Hilti Firestop för BIM möjliggör enkla produktval och projekteringsprocesser för brandtätning

25.01.2024

MagiCAD Group

Tjänster för Tillverkare

Hilti är ett multinationellt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter till bygg-, fastighetsskötsel-, energi- och tillverkningsindustrierna. Hilti har engagerat sig för att bidra till en bättre framtid, och Hilti Firestop för BIM är ett bra exempel på detta. Lösningen är ett MagiCAD Cloud Selection Tool som möjliggör snabb och effektiv brandtätningsprojektering i MagiCAD för Revit.


Brandtätning hjälper till att skydda byggnader och rädda liv, och är också ett lagkrav. Projektering för passivt brandskydd kan bli komplicerat i anslutning till genomföringar för rör, kablar eller kanaler. Hilti Firestop för BIM möjliggör snabb och effektiv brandtätningsprojektering i MagiCAD för Revit. Verktyget hämtar data från projektet i MagiCAD för Revit och optimerar automatiskt genomföringar och tomrum baserat på valda brandskyddsprodukter. På så vis blir projekteringsprocessen enkel och smidig.

Hilti Firestop for BIM design in MagiCAD for Revit

”Vi är mycket glada över samarbetet med MagiCAD Tjänster för Tillverkare och det nya verktyget vi utvecklat för brandtätningsprojektering. Vår utgångspunkt i utvecklingsprojektet har varit kundorientering och enkel och säker användbarhet. Verktyget möjliggör optimerad brandtätningsprojektering och byggnadsinformationsmodellering (BIM), med hänsyn till alla de viktigaste aspekterna för framgångsrik brandtätningsplanering och entreprenad, från planering av genomföringar och hålrum till budgetering och implementeringsmodellering. Verktyget gör det möjligt att förbättra operativa metoder mellan olika parter i projektet.” Mikael Kiuru, Head of Engineering på Hilti.

Kom också ihåg verktygsuppsättningen MagiCAD Builders Work Openings. Detta är ett kostnadsfritt Revit-tillägg som säkerställer den nödvändiga kommunikationen med arkitekter och byggnadsingenjörer för att skapa genomföringar och tomrum för kanaler, rör, kabelrännor eller andra inneslutningar genom väggar, tak eller plattor.

Mikael Kiuru Head of Engineering Hilti cooperation with MagiCAD

Fördelar med Hilti Firestop för BIM

  • Effektiv och säker brandtätningsprojektering
  • Smidig optimering av genomföringar och tomrum som en del av projekteringsprocessen
  • Mängd- och volymberäkningar för brandskyddsprodukter – enklare och mer realistisk budgetering
  • Digital brandtätningsplan baserat på en BIM-modell och implementeringsmodell med relevanta data

Så fungerar MagiCAD Cloud Selection Tool för Hilti

Verktyget hämtar automatiskt relaterad information om konstruktionen och tekniska krav från valda genomföringar och hålrum i projektet som behövs för att fastställa brandtätningslösningarna. Baserat på informationen från projektet erbjuder urvalsverktyget funktionella och ETA-godkända alternativ från vilka användaren kan välja bästa möjliga lösning till sitt projekt. Det går att lägga till BIM-objekt i projektet med ett klick. Hilti Firestop för BIM justerar eller optimerar automatiskt storleken på genomföringar och hålrum baserat på valda brandtätningsprodukter. Tillagda objekt innehåller all den information som behövs för att upprätta en brandtätningsplan samt objektspecifik information till stöd för mängdberäkningar.

Hilti Firestop för BIM-modelleringsverktyget underlättar brandtätningsplaneringen genom att tillhandahålla ett verktyg som gör det enkelt att definiera och lägga till brandtätningslösningar som en del av informationsmodelleringen till funktionella och ETA-godkända brandtätningslösningar utifrån informationen från projektet. De detaljerade ritningarna som behövs till brandtätningsplanen kan laddas ner från urvalsverktyget och produktobjekten som skapas med urvalsverktyget kopplas automatiskt till brandtätningsdetaljerna.

Hilti Firestop för BIM finns för närvarande på engelska och finska:
https://hilti.magicad.cloud/

Hilti Firestop for BIM -modeling tool

Om Hilti

Hilti Corporation är ett liechtensteinskt multinationellt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter till bygg-, fastighetsskötsel-, energi- och tillverkningsindustrierna, huvudsakligen till yrkesanvändare. Hilti har omkring 32 000 anställda i fler än 120 länder över hela världen.