Sök

Implementeringen av Revit ser till att Elvak ligger i framkant inom byggteknik

07.06.2023

MagiCAD Group

MEP-Design

Elvak som härstammar från Finland och den finska kommunen Kempele har profilerat sig som en pionjär inom byggnadsteknik, både genom sina högklassiga projekt och sin aktiva forsknings- och utvecklingsverksamhet. Efter att länge ha arbetat med plattformen AutoCAD tillsammans med MagiCAD för AutoCAD, håller företaget nu på med att implementera även Revit och naturligtvis programvaran MagiCAD för Revit. Inom kort kommer Elvak att kunna erbjuda sina kunder högklassiga projekt oavsett vilken plattform man väljer.

I och med den pågående implementeringen av Revit har Elvak samlat in värdefull erfarenhet om hur man kommer i gång med den nya plattformen. Vi pratade med företagets experter på MEP om framgången för Elvak, processen att ta Revit i bruk samt de nya möjligheterna som kommer att följa med den nya plattformen.

Kundfokus är hörnstenen i Elvaks framgång

Mika Jokitalo, Elvaks planeringschef som ansvarar för installationsprojektering, har arbetat på Elvak i hela tio år. Därför är han precis rätt person att berätta om företagets verksamhet.

Mika Jokitalo, planeringschef för installationsprojektering på Elvak

”Elvak är ett växande företag inom byggteknik med huvudkontor i Kempele och verksamhet i hela Finland. Elvak har 62 anställda som alla är proffs på byggnadsteknik och som företag är vi med i alla skeden av en fastighets livscykel, från produktutveckling ända fram till förvaltning”, säger Mika.

Företagets tjänster täcker fastighetens hela livscykel och omfattar el- och VVS-projektering, automation, branddetektering och säkerhetsinstallationer samt underhåll av fastighetstjänster.

Elvak har nyligen vuxit kraftigt. Mika ser företagets kundorienterade strategi som den viktigaste drivkraften bakom tillväxten: ”Kunderna står i centrum i allt vi gör. Vi lyssnar på våra kunder och försöker svara på deras behov. Långa och starka kundrelationer är upphovet till vår tillväxt” , säger Mika.

Elvak CARE

Elvak CARE är företagets tjänst för heltäckande underhåll och service i anknytning till byggnadsteknik. Tjänsten kompletterar Elvaks tjänsteutbud som täcker fastighetens hela livscykel, och inkluderar övervaknings- och underhållstjänster dygnet runt för den färdiga fastigheten.

Elvak CARE är en tjänst som kombinerar fastighetsanvändare, fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning och erbjuder en enkel lösning som omfattar förebyggande underhåll, systemövervakning, rapportering och samtidig förvaltning av flera fastigheter.

Att ta Revit i bruk stöder Elvaks mål

Elvak har länge arbetat med AutoCAD, men håller nu på att ta Revit i bruk. Behovet av att implementera Revit beror på de ökande kraven i branschen i allmänhet och på Elvaks egen önskan att ligga i framkant gällande byggteknik.

”Vi har använt AutoCAD och MagiCAD för AutoCAD sedan starten av vår projekteringsverksamhet år 2013. De första förberedelserna för implementeringen av Revit började i slutet av 2021,” säger Mika

”Som företag vill vi vara en pionjär inom byggnadsteknik och övergången till Revit stöder detta mål. Detta är en möjlighet för oss att utveckla våra egna arbetssätt och följa med i programvaruutvecklingen. Smartare datamodeller ökar också kraven på den programvara som används, och Revit stöder noggrannare modellering och beräkning. Fördelarna med BIM betonas alltmer och vårt mål är att vara en del av denna utveckling när byggnadslagen förnyas”, förklarar Mika.

Mika anser att Revit medför tydliga fördelar med tanke på projekteringsarbetet och nya möjligheter jämfört med tidigare arbetssätt.

”En av de största fördelarna med Revit är att plattformen möjliggör ett närmare samarbete mellan olika discipliner. Projekten görs i en enda modell och det är lättare att hålla information uppdaterad”

Nyckeln till en framgångsrik implementering

Markus Kiviniemi, forsknings- och utvecklingschef på Elvak

Implementeringsprojektet av Revit är långt fram hos Elvak och företaget räknar med att börja använda Revit i kommersiella projekt från och med år 2024. För mer information om det praktiska genomförandet av projektet kan du kontakta forsknings- och utvecklingschef Markus Kiviniemi.

”Vi inrättade ett projektteam för implementeringen av Revit, med representanter från VVS- och elteknik samt projektledning. För det här projektteamet satte vi upp mål för hur den nya plattformen ska tas i bruk. Avsikten är att det mesta av vårt projekteringsarbete i framtiden ska utföras med Revit och att alla våra anställda ska ha beredskap att ta Revit i bruk”, säger Markus.

Nu när projektet är i gång kan Markus blicka tillbaka och identifiera viktiga saker att ta hänsyn till vid övergången till en ny designplattform.

”Reservera tillräckligt med tid för att upprätta och komma i gång med plattformen, köp skräddarsydd utbildning för den nya programvaran och gå vidare steg för steg, eftersom implementering av en ny programvara är en längre process,” råder Markus.

I Elvaks fall har den utbildning som tillhandahållits av MagiCAD varit en viktig del av övergången.

”Vi har fått utbildning som varit skräddarsydd för våra behov och som utformats tillsammans med MagiCAD i enlighet med schemat för vårt projekt,” säger Markus.

Forsknings- och utvecklingsprojekt skapar morgondagens metoder

Elvak har satsat kraftigt på forskning och utveckling, vilket visar att företaget vill driva hela byggtekniksektorn framåt. Bra byggande handlar därför om en bredare helhet än ett enskilt företags verksamhet.

”Vi vill ligga i framkant när det gäller byggnadsteknik. Därför är det naturligt för oss att delta i utvecklingsprojekt som omfattar flera sektorer och företag. Projekten är offentliga och skapar praktiska arbetssätt för den framtida byggtekniksektorn”, säger Markus Kiviniemi.

SICu – Hållbar industriell konstruktion och simulering

Ett utmärkt exempel på ett projekt som för branschen framåt är forskningsprojektet för hållbar industriell konstruktion och simulering, Sustainable Industrial Construction and Simulation, SICu.

”SICu är ett Industry 4.0-projekt som främjar hållbart industriellt byggande. Som företag har vi flera års stark expertis inom projektering av byggnadsteknik för industriellt byggande och vi tar med oss denna expertis till projektkonsortiet som skapar en väg framåt för industriellt byggande”, säger Markus.

”Produktiviteten inom byggbranschen har varit mycket stabil under de senaste decennierna och har inte utvecklats på samma sätt som inom många andra branscher. Utvecklingen av industriellt byggande kan leda till en stark ökning av byggproduktivitet, och det är det här vi vill vara med om”, säger Markus.

Från ritning till modellering – att gå över till Revit sett från en projektörs perspektiv

Joona Kupila, elprojektör på Elvak

Revit var en ny bekantskap för elprojektören Joona Kupila och VVS-projektören Markus Mustonen som tidigare hade använt AutoCAD. Deras erfarenhet av Revit är dock mycket positiv.

När de jämför arbetet med olika programvaror är både Joona och Markus överens om att den största skillnaden mellan AutoCAD och Revit egentligen inte handlar om de enskilda funktionerna, utan om förändringen av tankesättet från ritning till modellering.

”I AutoCAD är tänkandet mer baserat på ritning, medan Revit ger dig mer av ett tekniskt modelleringsperspektiv,” säger Markus och Joona håller med: ”Även inom elkonstruktion är det tänkesättet som skiljer Revit och AutoCAD åt. Du kan göra lite modellering i AutoCAD, men modellverktygen i Revit är på en annan nivå.” säger Joona.

Markus Mustonen, VVS-projektör på Elvak

Förutom modellering är Joona och Markus imponerade av de möjligheter som Revit erbjuder för att förbättra samarbetet mellan de olika disciplinerna i projektet.

”Med Revit blir det lättare att samarbeta mellan olika discipliner, särskilt om varje disciplin använder Revit för att skapa sina ritningar. Till exempel kan vi göra kollisionskontroller på en helt annan nivå än tidigare”, säger Joona.

”Revit möjliggör också en viss typ av icke-verbalt samarbete, till exempel genom kollisionskontroll. Alla frågor behöver inte diskuteras under möten, utan kan redas ut i realtid med hjälp av modellen”, fortsätter Markus.

Plattformarna utesluter dock inte varandra och kan användas parallellt.

”När det gäller elkonstruktion har vi genomfört projekt där elkonstruktionen har gjorts i AutoCAD, men modelleringen har gjorts i Revit. Detta har gjort det möjligt för oss att få en bättre förståelse för elementen och bidragit till att minska felen under installationen på byggplatsen”, säger Joona.

Implementeringsprojektet av Revit på Elvak har naturligtvis inneburit att även projektörerna har lärt sig något nytt. Gamla arbetssätt kan inte nödvändigtvis överföras som sådana direkt till en till ny programvara.

”Under arbetet kan man inte tänka sig att göra saker på samma sätt som tidigare i AutoCAD, utan i stället måste man bara vara modig och börja göra saker på ett nytt sätt”, säger Joona

Under implementeringen av Revit har Joona och Markus redan hunnit skapa sig en bild av vad de ska tänka på när de går över till den nya plattformen.

”Man måste avsätta tillräckligt med tid för implementeringen, programvaran är annorlunda och om företaget eller den anställde inte har någon tidigare erfarenhet av Revit krävs det mycket arbete för att studera och sätta sig in i den nya programvaran. Om det dessutom är möjligt att delta i utbildning gör det alltid övergången till en ny programvara lättare,” säger Joona.

”Jag skulle också vilja säga att det är viktigt att vara öppen för den nya programvaran. Det lönar sig att vara öppen och experimentera, för det kan hända att du upptäcker nya möjligheter och innovationer som kan förbättra ditt projekteringsarbete,” tillägger Markus.

MagiCAD ingår oavsett vilken plattform man väljer

Elvak har använt MagiCAD både när de har arbetat med AutoCAD och nu förstås också med Revit. Joona och Markus har tydligt upplevt fördelarna med MagiCAD.

”När det gäller VVS-projektering behövs MagiCAD hela tiden när man använder AutoCAD eller Revit. Projekteringen och särskilt dimensioneringen skulle annars vara svår att genomföra,” säger Markus.

”Personligen har jag använt MagiCAD sedan jag öppnade AutoCAD för första gången och jag skulle inte kunna göra mitt arbete utan det. Det är ett omfattande paket med verktyg som behövs för projekteringsarbetet”, säger Joona.

Elvak är ett finskt tillväxtföretag inom byggtjänster. Våra hörnstenar är stark kompetens, ett heltäckande tjänsteutbud och ett innovativt förhållningssätt till utveckling av byggtjänster.