Sök

Justerbara LOD-modeller nu tillgängliga för Aquatherm-rörkomponenter

25.03.2021

MagiCAD Group

Tjänster för Tillverkare

Den ökande användningen av BIM-metoder har skapat ett behov av ökad detaljnivå hos modellkomponenter och möjligheten att anpassa detaljnivån utifrån projektfas. För att möta detta projekteringsbehov har MagiCAD introducerat geometrisk detaljnivå (LOD) för tillverkare som ger dem möjlighet att tillhandahålla sina produkter som BIM-objekt med justerbar LOD.

Jorge Quintana, Chief Sales Officer på Aquatherm: ”BIM förändrar hur vi planerar, bygger och förvaltar byggnader på ett hållbart sätt. Vår Consulting & Services-avdelning står redo att stötta byggplanerare och ingenjörer och erbjuda våra partners ännu bättre service och support i deras projektaktiviteter.”

Det tyska företaget Aquatherm, världsledare inom polypropenrörsystem, har nu tagit ett strategiskt steg mot en helt LOD-anpassad produktportfölj och publicerar ett uppdaterat produktbibliotek inriktat på tjänsteapplikationer, där alla tillämpliga produkter har stöd för LOD. På detta vis har Aquatherm förbundit sig till att betjäna sina kunder med ett uppdaterat och toppmodernt produktbibliotek.

Den uppdaterade Aquatherm-databasen innehåller produkter i följande produktkategorier: zonventiler, stoppventiler, grenrör och andra komponenter. Bekanta dig med produkterna och klicka här »

Vad är LOD?

LOD beskriver detaljnivån hos komponenternas geometri i en BIM-modell. Det finns ingen gemensam standard för LOD och det finns flera olika definitioner för designskeden, med allt från konceptdesign till byggskick.

Olika faser i ett BIM-projekt har olika krav på geometrisk detaljnivå. Tidiga ritningar kräver i allmänhet inte detaljerade visualiseringar och symboler och lådformer kan räcka för att förmedla ungefärliga utrymmeskrav och ge optimerad konstruktionsprestanda. I ett senare konstruktionsskede krävs allt mer sofistikerad produktgeometri för att på ett korrekt sätt illustrera utrymmes- och komponentrelationer.

LOD och tillverkarens produktmodellering

MagiCAD LOD är den geometriska detaljnivån hos MagiCAD Cloud BIM-objekt. Allt nytt tillverkarinnehåll i MagiCAD Cloud kommer att modelleras till stöd för MagiCAD LOD-nivåerna. Befintligt innehåll i MagiCAD Cloud kan uppgraderas för att stödja LOD i enlighet med tillverkarbeställningar.

Vi rekommenderar tillverkare att uppgradera sitt befintliga innehåll så att det har stöd för detaljnivåerna, antingen separat eller i samband med innehållstillägg, eftersom detta kommer att öka funktionaliteten och attraktiviteten för projektörer.

aquatherm LOD