Sök

”MagiCAD skapar snabbare och mer automatiserade projekteringsprocesser med Revit”

08.11.2017

MagiCAD Group

MEP-Design

MagiCAD skapar snabbare och mer automatiserade projekteringsprocesser

Bakgrund

EFLA Consulting Engineers är ett teknik- och konsultföretag som är baserat på Island. Med deras omfattande internationell verksamhet och konsulttjänster erbjuder de högkvalitativa lösningar världen över. EFLA har cirka 350 högkvalificerade och erfarna medarbetare som arbetar på flera olika områden med ett gemensamt syfte att förse kunder med bästa möjliga service och lösningar. EFLA har anknutna företag i Norge, Sverige, Frankrike, Polen och Turkiet.

Redan 2008 började EFLA använda MagiCAD för AutoCAD för värme- och ventilationsprojektering. Under årens lopp har EFLA utökat sin verksamhet till att omfatta Autodesks Revit-teknik och använder det tillsammans med MagiCAD för Revit.

”Vi ville addera MagiCAD för Revit till Revit redan från början eftersom vår erfarenhet visar att MagiCAD skapar snabbare och mer automatiserade projekteringsprocesser för Revit, samt tillhandahåller flera användbara funktioner som inte finns tillgängliga i enbart Revit”, säger civilingenjör Brynjar Örn Árnason på EFLA Consulting Engineers i Reykjavik, Island.

Lösning

EFLA har på senare tid nästan helt gått över till Revit-tekniken. Numera används MagiCAD för Revit i samtliga el- och VVS-projekt med programmen MagiCAD Ventilation, Piping, Sprinkler Designer, Electrical och Comfort & Energy (MagiCAD för AutoCAD). EFLA använder även det omfattande BIM-biblioteket, MagiCloud, tillsammans med MagiCreate. MagiCreate är ett lättanvänt MagiCAD-program för att själv skapa BIM-objekt.

”MagiCAD har blivit en mycket viktig tillgång för våra el- och VVS-avdelningar eftersom det hjälper oss att säkerställa hög kvalitet i våra projektleveranser samtidigt som det möjliggör en effektiv BIM-process i alla våra projekt tack vare MagiCADs IFC- och BIM-samordningsfunktioner”, förklarar elingenjör Ingólfur Helgason på EFLA.

”Genom att använda MagiCAD kan vi utföra alla relevanta beräkningar baserat på korrekt tekniska data som finns i MagiCADs BIM-objekt, vilket resulterar i mer realistiska 3D-modeller av byggnadernas el- och VVS-system. MagiCADs omfattande och ständigt växande databas med BIM-objekt och tillverkarspecifika plugins för produktval ger oss möjlighet att importera verkliga ventilations-, rör- och elprodukter som inkluderar nödvändig teknik- och ljuddata i våra projekt. Detta är mycket viktigt när vi behöver leverera omfattande beräkningar för varje system och ange systemens korrekta storlek och mått”, fortsätter Ingólfur.

”Genom tillgång till det stora BIM-biblioteket sparar vi dessutom massor av tid då vi kan använda verkliga el- och VVS-produkter, ventilationsaggregat och belysningsarmaturer utan att behöva skapa helt nya produktfamiljer eller söka efter dem på nätet”, tillägger Brynjar.

”Med MagiCAD sparar vi dock mest tid genom att utföra funktionella beräkningar för el- och VVS-system samtidigt som vi uppdaterar konstruktionen. Beräkningsfunktionerna ger oss möjlighet att snabbt verifiera konstruktionen, något som är mycket viktigt under komplexa projekt som kräver ständiga förändringar. Integrerade ljud- och injusteringberäkningar för ventilationsprojektering sparar t.ex. massor av tid jämfört med separata beräkningar. Möjligheten att beräkna sprinklersystem direkt i Revit eliminerar dessutom behovet av separata program för sprinklerberäkningar och skapande av nya ritningar för beräkningar”. avslutar Brynjar.