Sök

Medins Ventilation väljer att projektera med MagiCAD

09.04.2019

MagiCAD Group

MEP-Design

Medins Ventilation är entreprenadföretaget i Falköping som använder MagiCAD Ventilation för AutoCAD för att projektera små och stora ventilationsprojekt. Jonas Bromander är projektör och projektledare på Medins Ventilation och berättar om fördelarna med MagiCAD och med att ha projekteringen inom företaget.

Fördelen med att rita ventilationen själva på företaget

”Den största fördelen med att vi på Medins ritar själva är att jag ritar till de som monterar, och på så sätt får jag feedback direkt, och kan löpande göra ändringar i ritningarna. Kommunikationsvägarna blir korta och fel upptäcks snabbt. Jag är med hela vägen i projektet. Om vi hade köpt in projekteringstjänsten hade vi fått en färdig ritning som vi inte hade kunnat revidera lika enkelt”, berättar Jonas.

Smarta funktioner i MagiCAD Ventilation

Jonas är mycket nöjd med MagiCAD Ventilation och här listar han några av de största fördelarna med programvaran:

  • Projektören får en överblick över systemet och ser det som en helhet i 3D.
  • Samgranskning med till exempel el, rör och ventilation kan enkelt göras med funktioner i MagiCAD, som kopplar ihop flera ritningar från olika partners i projektet. Funktionen gör att man på ett tidigt stadie hittar, och kan åtgärda, kollisioner mellan de olika systemen. Oftast är det arkitekten eller en projektledare som gör samgranskningen.
  • En annan bra funktion är mängdlistan som innebär att programmet gör en lista med komponenter utifrån ritningen. Mängdlistan kan sedan användas som en beställningslista.
  • Textfunktionen gör att komponenternas namn automatiskt skrivs ut på ritningen. Projektören behöver därför inte själv skriva in texten. Den här funktionen sparar tid och minskar risken för misstag.
  • Ett avancerat beräkningssystem i programmet räknar ut ventilationssystemets tryckfall i kanalerna. Det här är en bra funktion vid till exempel beställning av aggregat.

MagiCADs support finns alltid till hands

Medins Ventilation har ritat i MagiCAD Ventilation i sex år och Jonas har jobbat med CAD-verktyget i fem år. Jonas var tidigare montör och han ser bara fördelar med det: ”Jag har sett verkligheten och hur den fungerar. För mig blir ritningen inte bara en pappersprodukt utan väldigt verklighetsförankrad”.

Jonas hade inte ritat alls när han började med MagiCAD men tycker att det var enkelt att lära sig programmet. Under cirka tre månader hade han intern upplärning och sedan har MagiCADs support funnits som en trygghet i bakgrunden.  Nu för tiden vänder han sig mest till supporten om han upptäcker några buggar eller kommer på utvecklingsmöjligheter av programvaran. ”MagiCADs support är väldigt tillmötesgående och många gånger används mina förslag till att förbättra programmet”, berättar Jonas.

Jonas kollega har precis gått grundkursen hos MagiCAD, så nu finns det två personer på Medins Ventilation som kan rita i MagiCAD. Jonas ritar i princip på heltid medan kollegan kommer att stötta upp vid behov.


Medins Ventilation i Falköping – levererar helhetslösningar inom ventilation

Medins Ventilation AB i Falköping gör allt inom ventilation – från projektering till färdigställande, små till stora projekt. Företaget har funnits sedan 1980 och har sedan dess projekterat, installerat och underhållit luftbehandlingsanläggningar. Medins servar och underhåller också ventilationssystem, och i sin egen verkstad tillverkar de detaljer till systemen. Företaget har 17 medarbetare, varav 13 är montörer.

Kundcase hos Medins Ventilation

Just nu ritar Jonas Bromander på Medins Ventilation på ventilationen till Lindströms bil i Falköping, en ny bilhall med verkstad.