Sök

Nytt Swegon Plugin integrerar deras RUD-lösning i Revit och MagiCAD

13.09.2023

MagiCAD Group

Tjänster för Tillverkare

Swegon

Swegon RUD (Room Unit Design) är ett webbaserat produktvals- och simuleringsverktyg för rumsenheter. Det nya tilläggsprogrammet ansluter Swegon RUD till MagiCAD för AutoCAD, MagiCAD för Revit och fristående Revit. Det möjliggör direkt dataöverföring mellan RUD- och CAD-projekt. 

”För Swegon har det varit viktigt att utveckla detta nya tilläggsprogram till projekteringslösningar eftersom vi vill hjälpa kunderna att utföra sitt arbete mer effektivt. De behöver inte fylla i samma data två gånger. Tilläggsprogrammet minskar också behovet av manuell dataöverföring och förbättrar kvaliteten på beräkningarna”, förklarar Börje Lehrman, Commercial Software Manager på Swegon.

”Detta tilläggsprogram för produktvalslösningar kompletterar BIM-biblioteket, som inte kan ta emot alla produktvarianter när det handlar om konfigurerbara produkter”, tillägger Börje Lehrman.

RUD hjälper projektörer att hitta de rumsenheter som är bäst lämpade i ett projekt utifrån specificerade värden och konfigurationsalternativ. Det är ett webbaserat urvalsverktyg som stöds av de flesta webbläsare, även om Chrome eller Microsoft Edge rekommenderas. Användare kan ange lösningskrav, rumstyp, rumsstorlek och ventilationskrav i produktväljaren.

Swegon Product Selector

I MagiCAD för Revit och fristående Revit samlar tilläggsprogrammet in geometriuppgifter och annan relevant information från rummet genom VVS-utrymmen. Tilläggsprogrammet för över dessa data till RUD-verktyget som gör det möjligt att öppna VVS-utrymmen och visa luftflödesmönster i rummet.

Swegon RUD plugin

RUD-urvalverktyget inkluderar en 3D-vy som presenterar isoveler. Beräkningar kan visas och verkställas för effekter, tryckfall, flöden, ljudnivåer och CO2-halt för hela rummet eller en enskild produkt. ”Infoga produkt”-funktionen ger tilläggsprogrammet möjlighet att öppna RUD-katalogsökning och lägga till produkter.

Swegon RUD plugin

När en eller flera produkter har matats in i rummet exporterar tilläggsprogrammet dem till MagiCAD för Revit eller fristående Revit. Liknande funktioner finns i MagiCAD för AutoCAD, men rumsytan måste visas manuellt.

Hämta Swegon-tilläggsprogrammet från MagiCAD Portal.

Titta när Swegon visar hur RUD-verktyget fungerar:

Se video på YouTube »

Se video på YouTube »

Om Swegon

Swegon Group AB, som ägs av Investment AB Latour och är noterat på Stockholmsbörsen, är en marknadsledande leverantör av produkter och tjänster för inomhusmiljöer som erbjuder lösningar för ventilation, värme, kyla och klimatoptimering, samt uppkopplade tjänster och teknisk expertsupport. Swegon har dotterbolag och distributörer över hela världen och 19 produktionsanläggningar i Europa, Nordamerika och Indien.


Manufacturer Apps för VVS-tillverkare består av MagiCAD Cloud Selection Tools och MagiCAD Plugins. MagiCAD Cloud Selection Tools används för snabb och enkel produktkonfiguration med inbyggd BIM-kompatibilitet. Tilläggsprogram används för att integrera befintliga konfigurationsverktyg till BIM-projekteringsprogramvaror som Revit.