Sök

Bengt Dahlgren väljer MagiCAD för Revit vid tillbyggnad av Kungälvs sjukhus

20.01.2017

MagiCAD Group

MEP-Design

Företag: Bengt Dahlgren
Namn på projekt: Kungälvs Sjukhus (Nya KS), ny vårdbyggnad för somatisk vård om 30 000 m2
Stad/Land: Kungälv, Sverige
Projekt klart: 2019
Arkitekt: Sweco Arkitekter/ Aart Architects
Entreprenör: Skanska
Kund: Västra Götalandsregionen, Västfastigheter
MagiCAD-moduler: MagiCAD Piping, Ventilation, Sprinkler och Electrical för Revit

I Kungälv byggs en ny vårdbyggnad på ca 30 000 m2 för somatisk vård på Kungälvs sjukhus. Den nya vårdbyggnaden är ett av flera delprojekt för att upprusta och anpassa Kungälvs Sjukhus till ett nytt vårdsätt och ett större upptagningsområde. Vården går från traditionell vård med flerpatientsrum till vårdteam med endast 1-patiensrum.

Teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren fick förtroendet att skapa handlingar för luftbehandling, sanitet, värme, kyla, medicinska gaser, sprinkler samt styr och övervakning inklusive styr-el.

I systemhandlingen använde Bengt Dahlgren AutoCAD men bytte senare så att alla discipliner använde Revit. När man arbetar med Revit-teknik sparas all projektdata i en databas istället för i separata ritningar. Den databasen är sedan tillgänglig för alla discipliner vilket innebär att ändringar kan göras i en gemensam projektmodell och gör att samordningen blir snabbare och effektivare.

– MagiCADs omfattande produktdatabas tillsammans med beräkningsfunktionerna innebär en stor fördel ur ett samordnings- och beräkningsperspektiv, även ritningshantering och administration kring utskick av handlingar etc. blir mer effektivt. Den förhållandevis nya tekniken innebär ändå en initial satsning som i slutändan skall medföra en förenkling och mer effektiv hantering, berättar Mattias Hallin, uppdragsansvarig på Bengt Dahlgren.

I ett sådant här projekt är det många olika system som ska projekteras och MagiCAD var till stor hjälp för att underlätta balanseringen av de olika systemen. VVC-systemet är ett av flera system i Nya KS och där kunde MagiCAD göra tryckfallsberäkningarna snabbt och enkelt.

– MagiCADs smarta ritfunktioner snabbar också på arbetet, till exempel används verktyget crossing flitigt vid korsande installationer. Även funktioner som MagiCADs egna selectionsfilter och isoleringshanterare är mycket uppskattade, berättar Dennis Simonsson avslutningsvis, VVS-ingenjör på Bengt Dahlgren.

Bengt Dahlgren MagiCAD för Revit modell Bengt Dahlgren MagiCAD för Revit modell

Bengt Dahlgren logotyp
Bengt Dahlgren är ett teknikkonsultföretag som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. De tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand & risk, bygg & fastighet och energi & miljö. De är väl bekanta med MagiCAD och har använt programvaran i snart 20 år. De började använda MagiCAD för Revit för ungefär 4 år sedan och idag är de cirka 150 projektörer som arbetar dagligen i MagiCAD för AutoCAD och Revit.