Sök

Det var få kollisioner i Sveriges största kontorsprojekt med hjälp av MagiCAD Electrical

30.01.2017

MagiCAD Group

MEP-Design

Företag: Granlund Stockholm AB (tidigare Eco Konsult i Stockholm AB)
Namn på projekt:
Pyramiden 4, SEB:s nya kontor
Stad/Land: Arenastaden Solna, Stockholm
Projekt klart: 2017-2018 (inflyttning sker i två etapper, en 2017 och en 2018)
Arkitekt: Alessandro Ripellino arkitekter (plan och design), Krook & Tjäder (bygghandlingar).
Entreprenör: Assemblin
Kund: Fabege byggherre, Veidekke/Arcona totalentreprenör
MagiCAD-moduler: MagiCAD Electrical för AutoCAD

Under 2017 och 2018 kommer SEB att flytta in i Arenastaden i Solna. Där pågår just nu bygget av Sveriges största kontorsprojekt på trettio år. Granlund Stockholm AB i Stockholm fick förtroendet från Fabege att projektera programhandlingar, systemhandlingar och bygghandlingar vilket de har gjort med hjälp av MagiCAD Electrical för AutoCAD.

Cirka 4 400 SEB-medarbetare kommer under 2017-2018 att flytta in i de sammanlänkade kontorsbyggnaderna som kommer fungera som en. Det nya kontoret består av 3 huskroppar omfattande cirka 97 000m² totalt och kommer till största delen att innehålla kontor. De 3 byggnaderna blir 7-14 våningar höga och kommer att bli ett landmärke med bland annat Mall of Scandinavia och Friends Arena som grannar.

”De största utmaningarna har varit projektets storlek, tekniktätheten i husen och den ganska korta byggtiden”, säger Fredrik Schlau, CAD-ansvarig på Granlund Stockholm .

På grund av den korta byggtiden har det varit extra viktigt att få allting att flyta på så smidigt som möjligt, att få samordningen att fungera bra och att Granlund Stockholm har kunnat leverera handlingar av hög kvalitet till kunden. De andra disciplinerna så som VVS och sprinkler har också använt MagiCAD för AutoCAD.

Samordningen skedde med hjälp av IFC-export från MagiCAD och sedan sammanfogade man IFC-filerna i Solibri. Det var viktigt att alla discipliner projekterade noggrant och korrekt för att samordningen skulle bli så effektiv som möjligt, här skedde även kollisionskontrollerna.

”I alla projekt och även i detta projekt hjälper MagiCAD oss att samordna våra installationer mot alla andra installationer. Det har hjälpt oss i detta och andra projekt att ha i stort sett inga kollisioner under produktionen.”, berättar Fredrik avslutningsvis.

Genom MagiCAD Electrical har man tillgång till MagiCADs produktbibliotek med ett stort utbud av el-artiklar med verkliga geometriska och tekniska data. Med MagiCAD Electrical är det även möjligt att ta fram mängdlistor i realtid för alla elinstallationer i projektet – för varje enskilt rum, varje enskild våning eller hela byggnaden. På Granlund Stockholm är de cirka 20 stycken som projekterar i MagiCAD, de har använt i MagiCAD i snart 6 år.

Få kollisioner när Eco konsult projekterar SEB-kontor med hjälp av MagiCAD

 

Om Granlund Stockholm AB

Grandlund Stockolm AB, tidigare ECO konsult AB. Granlund är ett modernt och flexibelt företag med entreprenörsanda som snabbt kan ställa om och anpassa sig till er organisation och just era önskemål. Vi är inte rädda för att tillsammans med er testa nya grepp för att nå målen.

Granlund är helt oberoende i förhållande till leverantörer och lösningar. Som oberoende konsulter ser vi främst till era intressen. Vi är inte beroende av tillverkare, leverantörer, entreprenörer eller distributörer och vi är inte återförsäljare av produkter. Som oberoende rådgivare skapar vi unika lösningar åt varje enskild kund och vi strävar efter högsta kvalitet för att uppnå kundens vision i varje projekt.