Sök

MagiCAD användes vid installationsprojekteringen i världens högsta träbyggnad

19.10.2016

MagiCAD Group

MEP-Design

Företag: Kodumajatehase AS
Projektnamn: Treet (Trädet)
Plats: Bergen, Norge
Färdigt: 2014–2015
MagiCAD-moduler: MagiCAD Ventilation, MagiCAD Piping samt MagiCAD Room för AutoCAD
Projektteam: BOB Eiendomsutvikling AS (utvecklare), Artec Prosjekt Team AS (arkitekt), Sweco AS (dimensionsberäkningar, brand- och akustikanalyser, energiberäkning och huvudledningsritningar för tekniska anslutningar), Moelven Limtre AS (leverantör av limträbalkar) och Kodumajatehase AS (byggherre av prefab-lägenheter)

I Bergen i Norge har man byggt världens högsta träbyggnad. Det är ett höghus på fjorton våningar som heter ”Trädet”. Höghuset är med sina 52,8 meter högre än den tidigare rekordhållaren, den 32 meter höga byggnaden Forté i australiensiska Melbourne, och består av sammanlagt 62 lägenheter. Kodumajatehase AS har delvis konstruerat byggnaden och framställt prefabricerade sektioner med kompletta installationssystem i Estland som sedan skickats till Bergen.

Kodumajatehase AS projekterade installationssystemen i byggnadsprojektet med hjälp av MagiCAD Ventilation, MagiCAD Piping samt MagiCAD Room för AutoCAD.

De bärande byggnadsstrukturerna består till största delen av limträbalkar. Betong har bara använts på de tre huvudgolvplattor som utgör grunden för de fyra våningarna av prefab-sektioner som är staplade ovanpå varandra.

– Beräkningarna av projektets El- och VVS-system sammanställdes av VVS-ingenjörer från Sweco. Kodumajas mål under designstadiet var att rita utformningen av rumsmodulerna så detaljerat som möjligt. Den största utmaningen var att få plats med alla VVS-system i det mycket begränsade utrymmet i byggnadens timmerram. De var tvungna att få plats med ventilation, sprinkler och belysning i ett utrymme på cirka 180 mm under taket. Det var enormt viktigt att anslutningspunkterna i våra husmoduler passade med anslutningspunkterna som våra partners byggde på plats. Varje millimeter räknades vid konstruktionen av de prefabricerade rumsmodulerna. Vi var tvungna att planera allt i minsta detalj. Det var som att bygga ett legohus. Med MagiCAD kunde vi framställa korrekta produktritningar och med möjligheten att projektera i 3D kunde vi se hur systemen smidigast kunde tillämpas i projektet, berättar Andres Poom från Kodumaja som är styrelseordförande för konstruktionsföretaget Kodumaja Projekteerimise OÜ.

Brandskydd är extra viktigt i en byggnad vars bärande struktur till största del består av trä. Med det i åtanke konstruerades strukturen med ett speciellt skiktlimmat timmer som står emot eld i upp till 90 minuter. Byggnaden har även försetts med ett sprinklersystem, nödutgångar och väggarna har målats med eldbeständig färg.

Byggnaden uppfyller dessutom de strängaste kraven för passivhus samt de viktigaste kraven för energieffektivitet och värmeåtervinning i VVS-systemen.

– Utformningen av sprinklersystemet var en riktig utmaning. Eftersom de bärande strukturerna runt om modulerna består av trä behövde även balkongerna förses med sprinkler. Vi framställde därför en separat ritning för varje takpanel där sprinkler skulle installeras. Det blev totalt 994 olika ritningar. Det hade tagit evigheter utan MagiCAD, tillägger Andres.

Kodumaja är en företagsgrupp som specialiserat sig på konstruktion av bostäder av hög kvalitet. De använder sig av effektiva och innovativa byggmetoder som uppfyller kraven och standarderna på Kodumajas strategiska marknader. Bostädernas förväntade livslängd på 50 år (enligt tillämplig lagstiftning) är inget problem för Kodumaja. Med gott underhåll kan deras hus klara sig betydligt längre än så. Cirka 96 % av Kodumaja-projekten utförs i Norge, Sverige, Danmark, Finland och resterande 4 % utförs i Estland.

Kodumaja
Kodumaja/Photo by Maris Tomba