Sök

MagiCAD användes vid projektering av nya Tallhagsskolan i Kalmar

11.11.2020

MagiCAD Group

MEP-Design

Företagsnamn: Magnus VVS-teknik AB
Projektnamn: Tallhagsskolan
Projektort: Kalmar
Projektstart & projektslut: 2019 – Första etappen stod klar hösten 2020, andra etappen beräknas vara klar juni 2021
MagiCAD-moduler som användes: MagiCAD Room och MagiCAD Piping för AutoCAD

I takt med att barnen och eleverna i centrala Kalmar blir allt fler har kommunen beslutat att bygga om Brofästet, Linnéuniversitets tidigare lokaler. Brofästet blir nu istället nya Tallhagsskolan. Projektet Tallhagsskolan startade under 2019 och är uppdelad i två olika etapper, där första etappen stod klar redan i somras och etapp två beräknas vara klar under juni 2021.

Tallhagsskolan innefattar flera olika avdelningar avsedda för flera årskurser. Skolan kommer att bestå av avdelningar:
Förskola
Grundskola årskurs 4–6 med fritidshem
Särskola, grundsärskola och träningsskola
Grundskola årskurs 7–9

I projektet var det Magnus VVS-teknik AB som ansvarade för projekteringen av rör. Tallhagsskolan består av två runda byggnader som är byggda runt en innegård, där elevernas fritidsgård är belägen.

Stor utmaning med kort byggtid
Magnus Augustsson, grundaren av Magnus VVS-teknik AB, berättar att en av de största utmaningarna i projektet var den korta byggtiden. Den totala byggtiden beräknas ta omkring två år, från start till slut. För att kunna följa den korta tidsplanen var det, enligt Augustsson, viktigt att få fram korrekta effektuppgifter i tid. Det var något som var möjligt med MagiCAD Room.

Augustsson lyfter även upp det positiva med att kunna öppna MagiCAD Room och se viktig information, som till exempel rumsredovisning, direkt i modellfilerna i MagiCAD Piping. Med MagiCAD Room slipper han även räkna med schabloner för värmebehovsberäkningar, utan kan istället få noggranna uträkningar från MagiCAD. Augustsson påpekar att det sällan är beställare som vill få ut den informationen, men att noggrannare uträkningar ger ett noggrannare resultat. Vilket i slutändan underlättar hans dagliga arbete och minskar driftskostnaderna.

MagiCAD Room är ett bra verktyg när man jobbar för att få helheten och ett bra komplement när man projekterar”, fortsätter Augustsson.

”Den viktiga vinsten är tiden”
Sen tidigare har Augustsson gått vår webbkurs i MagiCAD Room, en kurs han tyckte var väldigt hjälpsam. Efter kursen var det lätt att komma igång i programmet. Men även om uppstarten var lätt påpekar Augustsson att det är viktigt att jobba i programmet för att bli en van användare.

”Kursen har varit till bra hjälp men man behöver också använda programmet så man blir varm i kläderna”, avslutar Augustsson.