Sök

MagiCAD i tidigt skede av Nordens högsta hus

20.10.2017

MagiCAD Group

MEP-Design

Företag: Bengt Dahlgren
Namn på projektet: Karlatornet
Land: Sverige, Göteborg
Beräknas vara klart för inflyttning: 2021 (Då beräknas också halva stadsdelen Karlastaden vara klar.)
Kund: Serneke
Arkitekt: Skidmore, Owings &Merrill
MagiCAD-moduler: MagiCAD Piping och MagiCAD Ventilation för Revit

Karlatornet Lindholmen Göteborg

MagiCAD involverad i tidigt skede i Karlatornet

Nordens högsta byggnad håller på att ta form. Karlatornet på Lindholmen i Göteborg ska bli 245 meter högt och ha 73 våningar.

– Utmaningen är att hantera de stora tryck som bildas i så här höga hus, säger Mattias Torberntsson CAD-ansvarig på Bengt Dahlgren i Göteborg.

 

Konsultfirman Bengt Dahlgren har tagit fram systemhandling för tornets VVS-installationer, inklusive sprinkler, kyla, energiberäkningar, samt styr-och övervakning. De har redan i tidigt skede använt MagiCAD Ventilation och MagiCAD Piping för Revit.

– Fördelen med att använda MagiCAD så här tidigt i processen är att beräkningar och ritningar finns inlagda när detaljprojekteringen sen sätter igång, istället för att först rita i enklare CAD-program, och sedan överföra till MagiCAD. Eftersom det är ett stort projekt kommer det att bli mycket beräkningar, man sparar tid genom att använda MagiCAD från början, säger Mattias Torberntsson.

Stora utmaningar

Att projektera systemhandling för ett så här högt hus är komplext och krävande. Alla inblandande måste ha rätt kompetens och erfarenhet, och använda sig av sina yttersta teknikkunskaper. En av de största utmaningarna är vattenförsörjningen.

– Vi ska ha upp vatten till 240 meters höjd. Det behövs speciella, kraftiga rör, för det blir väldigt högt tryck och stor tryckskillnad mellan marken och husets topp. För att lösa det har vi ett system med sektioner. Vi pumpar vattnet en bit upp och magasinerar det där, sen pumpar vi det en bit till och magasinerar och så vidare, säger Mattias Torberntsson.

Också ventilationssystemet är byggt i sektioner. Med fem teknikrum på vägen upp i tornet ska trycket utjämnas.

– Annars blir det för stora krafter att jobba mot eller med, säger Mattias Torberntsson.

Verktyg i toppklass

Ett projekt med den här typen av utmaningar kräver att verktyget för VVS-projekteringen är i toppklass. Mattias Torberntsson har jobbat med MagiCAD i nästan 20 år.

– Det är det bästa på marknaden. Många andra program är amerikanska, men detta är ett finskt program och fungerar väldigt bra, speciellt i Norden. Det är lättanvänt och har ingen hög tröskel för att komma igång. Framförallt har vi stor nytta av att vi får alla våra beräkningar gjorda direkt i MagiCAD, istället för att göra dem separat. Vi använder också alla ritfunktioner, och har god nytta av till exempel sektionsfunktioner och kollisionskontroll, säger han.

Inhouse fjärrvärmenät

Bengt Dahlgren har också fått i uppdrag att ta fram systemhandling för den podiebyggnad intill tornet som ska innehålla Petter Stordalens nya hotell, samt projektera mediaförsörjningen till hela stadsdelen Karlastaden. Kvarteret kommer att bestå av nio fristående byggnader med bostäder, kontor, affärer, förskolor, skolor och vårdcentral.

– Hela kvarteret står på ett enormt garage, där också mediaförsörjningen kommer att finnas. Vi tar in värme, kyla och vatten till garaget, sen distribueras det till de enskilda husen. Det blir som ett centralt fjärrvärmenät, inhouse i kvarteret, säger Jan-Olof Johansson, senior konsult på Bengt Dahlgren.

Bland annat kommer man återanvända värme som avges från områdets alla teknikrum genom att omvandla den till varmvatten som lagras i stora ackumulatortankar. Varje morgon skickas vattnet ut genom rören till bostäderna.

– Vattenanvändningen har en peak på morgonen, när alla sätter igång sina duschar och vattenkokare samtidigt. Vattnet från ackumulatortankarna kommer räcka till ungefär 80 procent av duscharna, säger Jan-Olof Johansson.

Stora dimensioner

Totalt i stadsdelen Karlastaden är det 300 000 kvadratmeter som ska försörjas med värme, vatten och kyla, det kräver stora dimensioner på alla rör, och stora ytor i garaget för att få plats med alla rör. I garaget kommer även mediacentraler, sprinklercentraler och ackumulatortankar finnas.

– Vi har haft stor nytta av 3D-funktionen som MagiCAD tillför i Revit, man ser direkt hur rördragningarna ser ut. Det är en funktion vi använder mycket i alla projekt, säger Mattias Torberntsson.

Hållbar stadsdel

Bengt Dahlgren samordnar också hållbarhetscertifieringen av stadsdelen Karlastaden, som ska ske enligt BREEAM Communities. Det innebär en hög ambition att nå en hållbar stadsdel när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Bland annat fokuserar man på energianvändning, resurseffektivitet, transporter och dialog med lokalsamhället.

 

Bengt Dahlgren logotype

Bengt Dahlgren är ett teknikkonsultföretag som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. De tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand & risk, bygg & fastighet och energi & miljö.

De är väl bekanta med MagiCAD och har använt programvaran i snart 20 år. De började använda MagiCAD för Revit för ungefär 4 år sedan. Idag är de cirka 150 projektörer som arbetar dagligen i MagiCAD för AutoCAD och Revit.