Sök

Økern Portal – Ett hållbarhetsprojekt i centrala Oslo

02.11.2022

MagiCAD Group

MEP-Design

 • Adress: Lørenfaret 1-3, Oslo, Norway
 • Bruttiarea: Över 80 000 m2
 • Byggår: 2021
 • Byggherre: Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Huvudentreprenör: Vedal Entreprenør AS
 • VVS-entreprenör: Bjerke Ventilasjon
 • Ingenjörskonsult: Multiconsult (tidigare Erichsen & Horgen AS)
 • Arkitekt: Dark Arkitekter
 • MagiCAD-kunder: Swegon och Multiconsult
 • Verksamhet i lokalerna:Flexibla kontor, restauranger, hotell och vardagliga bekvämligheter, sport- och hälsofaciliteter, planteringar både inomhus och utomhus
 • Miljömärkning: BREEAM Excellent
 • Installerade produkter: WISE Parasol, WISE Colibri, WISE Damper, WISE IRT, WISE RTA, WISE IAQ, WISE OCS, WISE IORE, SuperWISE, WISE Director, GOLD
 • MagiCAD-moduler: MagiCAD Ventilation, Piping, Schematics för Revit, Swegon AHU-Design (Ett plugin för Revit utvecklat av MagiCAD Group)
Økern portal.(porten till Økern) samtida arkitektur under uppbyggnad i förorten Økern i Oslo Norge, innehållandes hotell, företag och lägenheter

Økern Portal hållbarhetsprofil sträcker sig från energieffektiv uppvärmning och innovativ sensorteknik för energibesparingar till takbikupor och biofilisk design

Byggandet av Økern Portal slutfördes 2021 och nu står över 80 000 kvadratmeter av hållbara byggnader och välkomnar en mängd olika företag samt lokalbefolkningen i Økern, Oslo. Byggnaden innehåller en blandning av flexibla kontor, restauranger, ett hotell, vardagliga bekvämligheter, sport- och hälsofaciliteter samt grönska och planteringar både inom- och utomhus. Denna BREEAM-certifierade kommersiella byggnad är byggd för att vara smart, effektiv och miljövänlig. Den talar inte bara till sina besökare när det gäller dess moderna och attraktiva design utan också när det gäller dess omsorg för människors välbefinnande.

Byggnaden

Byggprocessen startade i början av 2019 med ett tydligt fokus på hållbarhet och samverkan mellan näringsliv och vardag. Ungefär tre år senare öppnades dörrarna till Økern Portal och välkomnade såväl hyresgäster som lokalbefolkningen. Byggnaden består av fyra kroppar. Tre av dem är anslutna till varandra och bildar bokstaven ”U”, och den sista ligger vid det inre torget och kallas paviljongen. En femte byggnad byggs upp 2022 och kommer att vara värd för ett nytt hotell.

Økern Portal är ett nav i förorten Økern i Oslo, som förbinder kollektivtrafiken och erbjuder en blandning av kontor, lägenheter och restauranger. Den del av byggnaden som är en multisportanläggning är avsedd att fungera som en mötesplats för både fysisk aktivitet och andra evenemang.

Hållbarhet, grönska och luftfuktighet

Hållbarhetsprofilen för Økern Portal sträcker sig från energieffektiv uppvärmning och innovativ sensorteknik för energibesparingar till takbikupor och biofilisk design. Grönska och andra naturmaterial inomhus har en lugnande effekt på människor. Känslan av komfort och välbefinnande ökar när vi känner samhörighet med naturen. Att ta in naturen utomhus, särskilt i Norden, har en positiv inverkan på inomhusmiljön, byggnaden och dess människor, eftersom växter och träd ökar luftfuktigheten.

Utmaningar

Byggandet av Økern Portal, med en storlek på över 80 000 m2, har haft en rad utmaningar då byggnaden skulle färdigställas på kort tid. Tack vare god planering och kommunikation mellan de olika leverantörerna kunde man lösa utmaningarna och Økern Portal färdigställdes i tid och hyresgästerna kunde flytta in som planerat.

Projektet är också en av de största byggnaderna där Swegon har levererat sitt behovsstyrda inomhusklimatsystem WISE. Detta är en prefabricerad lösning som ger en hög detaljnivå, vilket möjliggör en innovativ och energieffektiv lösning med ”smart” funktionalitet.

Swegon bidrar till hållbarhet

En aspekt av hållbarhet är de produkter och lösningar som valts för att minimera belastningen på miljön. Swegon, med sina energieffektiva och högkvalitativa produkter, utvecklade för lång livslängd, har varit en nyckelleverantör i detta byggprojekt. Økern Portal är försedd med 2400 Swegon WISE Parasol komfortmoduler, 41 Swegon GOLD luftbehandlingsaggregat och akustiskprodukter. Dessutom har Swegon tillhandahållit sensorteknik för hela byggnaden som hanterar inomhusklimatet smart och energieffektivt via WISE. Denna typ av lösning säkerställer optimal inomhusmiljökvalitet, vilket i sin tur påverkar produktiviteten positivt och gör det möjligt för människor att må som bäst.

Projektering och beräkningar

Projektering och beräkning av VVS-installationerna utfördes av Multiconsult (tidigare Erichsen & Horgen AS). Företaget arbetade som ingenjörskonsult inom VVS, energi och dagsljus. På uppdrag av byggföretaget Vedal gjorde de en kravspecifikation för inköp av tekniska entreprenörer (ventilation och rör). Uppdraget fortsatte sedan vidare till underleverantörerna att utföra den detaljerade utformningen av de tekniska systemen.

CAD-verktyget som användes för projektering och beräkning var Revit med MagiCAD för Revit-applikationerna Ventilation, Piping och Schematics som underlättade projekteringsfasen på flera sätt:

– Effektiv samordning med andra discipliner i projektgruppen

– Kollisionskontroll och mängdlistor för att säkerställa kvalitet

– Snabb och bra dimensionering, balansering, och beräkning

– Tack vare MagiCAD kunde hela byggnaden beräknas, vilket gav mer exakta resultat

Systemlösning

Swegons plugin, AHU-Design, användes för att infoga riktiga produkter i MagiCAD för Revit-modellen. Förutom att få med rätt dimensioner och utformning av produkterna innebar detta också att det var möjligt att göra mer kompletta beräkningar eftersom de enheter som importerades hade information om tryckljud och flöden. Med hjälp av pluginet importerades 41 GOLD-luftbehandlingsenheter till modellen. GOLD är en kompakt enhet med medföljande styrutrustning, låg energiförbrukning samt många smarta funktioner. Enheterna kommunicerar med Swegons behovskontrollerade inomhusklimatsystem, WISE, för att minska tryckfall och buller.

Luftflöden, kylning och uppvärmning styrs av WISE. Det är ett komplett system med alla produkter som behövs för att reglera inomhusklimatet, inklusive ett smart kontrollsystem och ett lättanvänt användargränssnitt.
De komfortmoduler som främst har använts i klimatsystemet är, WISE Parasol och luftdon med WISE-funktioner integrerade. Temperaturer och flöden styrs med hjälp av närvaro i byggnaden och CO2-nivåer. På zonnivå har WISE-spjäll använts, vilket förutom rätt tryck och flöde också ger möjlighet till tryckoptimering.

Hela anläggningen är också ansluten till Swegon Connect, vilket innebär att man kan övervaka och styra anläggningen via fjärranslutning. Detta är en viktig funktion när man använder alltmer avancerade systemlösningarna. Ändringar och felsökning av systemet kan göras omedelbart och man kan enkelt ansluta olika specialister även om de inte är på plats.

Film från projketet