Sök

Helsingfors nya landmärkes arkitektur var en utmaning för konstruktörerna

19.09.2019

MagiCAD Group

MEP-Design

Företag: Ramboll
Projekt: Helsingfors centrumbibliotek Ode
Läge: Helsingfors, Finland
Tidtabell: 2018
Kund: Helsingfors stad
Arkitekt: Arkkitehtitoimisto ALA Oy
MagiCAD-programvaror: MagiCAD Piping, MagiCAD Ventilation och MagiCAD Sprinkler Designer för AutoCAD

Helsingfors nya centrumbibliotek, Ode, är med sin träfasad och dess glas- samt stålkonstruktioner stadens nya landmärke. Det har snabbt blivit en gemensam mötes- och evenemangsplats för stadsborna. Det energieffektiva biblioteket är ett arkitektoniskt och byggnadstekniskt konststycke.

Ramboll ansvarade för konstruktionsplaneringen, projektledningen, projekteringen av VVS och automatik samt samordning av drift- och underhållsdokumentation i Ode-projektet. Hannu Martikainen, som är ledande expert inom VVS-teknik på Ramboll, var projektledare för installationsprojekteringen i Ode-projektet.

Arkitekturen var en utmaning för VVS-konstruktörerna

Odes unika arkitektur var en utmaning för konstruktörerna inom olika områden. De allra första utmaningarna berodde dock på byggandens läge i Helsingfors stadskärna och dess detaljplan.

”I Ode uppfattades taket som en del av fasaden och vi ville inte att installationstekniken skulle vara synlig där. Därför var vi tvungna att gömma de tekniska utrymmena och installationstekniken på källarvåningen och i de dolda utrymmena som fanns inne i bygganden”, berättar Hannu.

Byggnadens stomme består av två stålbågar som är över hundra meter långa. Denna stålbrokonstruktion orsakar en exceptionellt stor rörelse på upp till 140 mm, vilket även beaktades vid VVS-projekteringen.

”Stålbrokonstruktionen i byggnaden rör sig väldigt kraftigt beroende på årstid, temperatur och belastningen på byggnaden. Det innebar att det behövdes vissa speciallösningar vid installationsprojekteringen”, säger Hannu.

”Vi använde flexibla kopplingar i alla kanaler och rörledningar och var tvungna att planera avloppen med dubbel lutning. På detta sätt kunde vi säkerställa minimilutningen i alla delar av byggnaden, i alla situationer, när byggnaden rör sig”, fortsätter Hannu.

Målet var att den tredje våningen i Ode inte skulle ha någon synlig VVS-teknik för att den rymliga planlösningen och det böljande taket på våningen skulle komma till sin rätt.

”Våningshöjden på andra våningen ökades så att ventilations- och kylsystemet och de tillhörande kanalerna kunde fällas in i utrymmet mellan våningarna, i golvet på tredje våningen och i taket på andra våningen”, berättar Hannu.

Den tredje våningen i byggnaden kantas av stora fönsterytor åt alla väderstreck. För att minska värmelasten från solen utvecklade konstruktörerna och arkitekterna tillsammans innovativa lösningar.

”Vi hade ett nära samarbetade med arkitekterna under planeringen av fasaden. Mängden och placeringen av de vackra vita punkterna i fönstrena har planerats tillsammans med energisimulerarna och arkitekterna så att fasadlösningen även fungerar som solskydd”, säger Hannu.

Datamodellering möjliggjorde samarbetet

Modellering var en väsentlig del av projekteringen i Ode-projektet. Datamodelleringen möjliggjorde även ett nära samarbete mellan konstruktörerna inom olika områden.

”Modellering användes vid såväl planering av arkitekturen, k-konstruktionen samt VVS- och elprojekteringen. Vi nyttjade från första början en samordningsmodell, som upprätthölls under hela projektet. I praktiken innebar detta att varje konstruktör och arkitekt en gång i veckan laddade upp sina datamodeller till en projektbank, varefter datamodellsamordnaren sammanställde en gemensam IFC-modell. Detta var det enda sättet att undersöka och samordna svåra och komplicerade frågor”, berättar Hannu.

På grund av Odes arkitektur hade de utrymmen som reserverats för VVS-systemet sällan en jämn form. Tack vare modellering kunde systemen, trots detta, även anpassas till utrymmen med mycket exceptionell form.

”I Ode var alla utrymmen och ytor välvda och vette åt olika håll. Till exempel står väggen på byggnadens huvudfasad i närmare 45 graders vinkel och alla kanaler i väggkonstruktionerna bakom den går i samma vinkel. Utan modellering hade vi varit tvungna att göra hundratals sektionsritningar för att få en helhetsbild av systemet”, förklarar Hannu.

Projektörerna litade på MagiCAD

Ramboll använde programvaran MagiCAD för VVS-projektering i Ode-projektet. Särskilt beräkningsfunktionerna visade sig vara nyttiga och hjälpte till att säkerställa att de planerade systemen fungerar.

”Vi nyttjade MagiCADs funktioner för tekniska beräkningar så som flöden, hastigheter, tryckfall och ljudberäkningar i rör- och ventilationsystemen. Vi använde naturligtvis även MagiCADs basfunktioner för att kontrollera och balansera systemen. Tack vare funktionerna i MagiCAD kan projektörerna lita på att systemet fungerar på rätt sätt”, konstaterar Hannu.

Nycklarna till framgång i Ode-projektet

I krävande byggprojekt kommer det alltid överraskningar. Samtidigt ger de dock möjlighet att lära sig att utveckla sina kunskaper. Hannu Martikainen lyfter upp samarbetets betydelse som den viktigaste lärdomen från Ode-projektet.

”I komplicerade och utmanande projekt är det ytterst viktigt att projekteringsgruppen arbetar i god anda och att de öppet kan diskutera och kläcka idéer”, betonar Hannu.

En annan avgörande faktor var den tid som reserverats för projektering. Man vill ofta minska projekteringstiden eftersom man tror att det gör projektet mer lömsamt. Tidspress kan dock senare orsaka problem som återspeglas i projektets olika delområden.

”Man uppskattar inte alltid den tid som går åt till projektering. När man satsar på projektering och reserverar tillräckligt med tid för det är det möjligt att skapa byggnader med mycket krävande lösningar. Ode är ett bra exempel på det”, säger Hannu.

De exceptionella projekteringslösningar som Odes arkitektur krävde samt byggnadens betydelse som Helsingfors nya landmärke gjorde projektet både utmanande och givande.

”I detta projekt fick jag nyttja all den erfarenhet och kompetens som jag samlat på mig under trettio år. Visst är det en slags höjdpunkt i karriären”, säger Hannu avslutningsvis.

Ramboll är ett internationellt och marknadsledande företag inom projektering och konsultation. Rambolls verksamhetsområden är infrastruktur, miljö och hälsa, fastigheter och byggande, vatten, projektledning och stadsplanering. Företaget sysselsätter cirka 15 000 personer i 35 länder.

 

Se video: