Sök

Ramboll använder MagiCAD för installationsprojekteringen till nytt vackert bostadsområde vid vattnet

03.09.2018

MagiCAD Group

MEP-Design

Företag: Ramboll
Projektnamn: Kuststad Luleå
Plats: Luleå
Tidsplan: Etapp 1 omfattande 112 lägenheter ska vara klar under hösten 2018
Kund: Innerstadsfjärden AB
Entreprenör: Nåiden Bygg AB
Arkitekt: MAF Arkitektkontor AB
MagiCAD-programvara: MagiCAD-modulerna Ventilation, Piping och Electrical för AutoCAD

Ramboll har designat el- och VVS-systemen för det nya bostadsområdet Kuststad i Luleå med hjälp av MagiCAD-modulerna Ventilation, Piping och Electrical i AutoCAD.

I Luleå byggs nu ett nytt vackert bostadsområde centralt beläget vid kusten i Södra hamnen. Projektet kommer att genomföras i tre etapper. När allt är klart kommer området att bestå av sex bostadshus med cirka 50 000 kvadratmeter yta.

Den första etappen av projektet, med 112 lägenheter och 18 500 kvadratmeter bruttoyta, pågår för närvarande och planeras vara klar under hösten 2018. Den andra etappen kommer att omfatta ytterligare 103 lägenheter och den tredje 107 lägenheter.

Ramboll har designat alla ventilations-, rör- och elsystem i projektet med MagiCAD för AutoCAD.

”MagiCAD:s integrerade lösningar ger exakta resultat under designarbetet, vilket gör det mycket lättare att upptäcka och lösa potentiella funktionsproblem i designen”, säger Magda Ljunggren.

När el- och VVS-systemen designades för projektet använde Ramboll modulerna MagiCAD Ventilation, MagiCAD Piping och MagiCAD Electrical för AutoCAD.

­ ”MagiCAD har varit Rambolls föredragna programvara för el- och VVS-design i mer än 20 år, ända sedan MagiCADs begynnelse”, säger Magda Ljunggren, VVS- och energiingenjör på Ramboll Sveriges Luleå- och Umeåkontor.

­ ”Jag själv har alltid använt mig av MagiCAD och för mig är den största fördelen att kunna utföra beräkningar direkt i programmet. MagiCADs integrerade beräkningsfunktioner ger exakta resultat under projekteringsarbetet, vilket gör det mycket lättare att upptäcka och lösa potentiella funktionsproblem i designen. I synnerhet ljudberäkningarna är en stor fördel”, förklarar Magda.

­ ”MagiCAD underlättar många rutinmässiga designuppgifter, till exempel kollisionskontroll och flödesberäkningar. Det gynnar hela designens kvalitet och påskyndar samtidigt designprocessen. MagiCAD har möjliggjort tidsbesparingar även i Kuststadprojektet”, säger Magda.

­ ”I likhet med de flesta projekt i Sverige numera så delades och samordnades projektritningarna i Kuststadprojektet med våra samarbetspartner i IFC-format. Enligt mig har MagiCAD med dess BuildingSmart-certifierade IFC 2×3 MEP-export mycket bra stöd för IFC”, fastslår Magda.