Sök

Teleskopet ”Extremely Large Telescope” (ELT) kommer att inkludera VVS-system designade med MagiCAD av det italienska ingenjörsföretaget Digierre3

06.11.2019

MagiCAD Group

MEP-Design

Företagets namn: Digierre3
Projektets namn: ELT, The World’s Largest Telescope
Projektets placering: Atacama-öknen, Chile
Med start: 2015
Färdigställande: 2022
Använda MagiCAD-moduler: MagiCAD Ventilation, Piping, Sprinkler Designer, Supports & Hangers

European Southern Observatory (ESO) konstruerar teleskopet ”Extremely Large Telescope” (ELT). Det kommer att bli det största teleskopet i sitt slag som någonsin har byggts. Teleskopets huvudspegel kommer att ha en diameter på 39 meter. ELT kommer att samla mer ljus än världens alla befintliga stora forskningsteleskop tillsammans, och 100 miljoner gånger mer ljus än det mänskliga ögat. Det kommer att tillhandahålla bilder som är 15 gånger skarpare än dem från NASA/ESAs Hubble-rymdteleskop. ELT kommer att inrymmas i en enorm kupol som är cirka 80 meter hög och kupolen kommer skydda teleskopet. Kupolen har en semi-sfärisk form och måste öppnas (på natten) och stängas (på dagtid), den måste också rotera med hög noggrannhet för att följa objekt på himlen.

Vilken roll har Digierre3 i projektet och vilka är utmaningarna hittills?

”Digierre3 arbetar inom teleskopkonsortiet Ace och ansvarar för utformningen av VVS-system, brandskyddssystem samt VVS-system och tryckluftssystem,” berättar Marino Dell’Acqua, chef för Digierre3, huvudsakligt ansvarig för konstruktionen av mekaniska anläggningar inom ELT-projektet.

”Projektet har mycket strikta krav och på grund av teleskopbyggnadens ovanliga geometri är HVAC-designen mycket komplex. Teleskopet kommer att placeras i en roterande stålbyggnad med en gigantisk kupol. På grund av detta krävdes det många konstruktörer för att identifiera och lösa alla eventuella statiska och dynamiska konflikter”, tillägger Marino.

Hur kunde MagiCAD hjälpa er att lösa dessa utmaningar?

Det termiska styrningssystemet för ELT består av sex luftbehandlingsenheter, placerade inom byggområdet (runt kupolen), utformade för att kyla kupolen under dagtid. Tre tryckluftshanteringsenheter (AHPU) är designade för att trycksätta. Under dagtid tillförs luft i teleskopkammaren via luftkanaler, som är placerade längs med kupolens inre sida, utvärderad med en CFD-modell för att utjämna interna temperaturer. Digierre3 ansvarar för att exakt utforma detta extraordinära ventilations-, kyl- och tryckluftssystem.

”Vi arbetade med MagiCAD för att modellera alla system via dess enorma BIM-objektbibliotek och även för att testa och optimera vår konstruktion med MagiCADs beräkningsfunktion. Vi har positiva erfarenheter av att arbeta med MagiCAD för att designa VVS-systemen för ELT”, säger Marino.

 

MagiCADs BIM-objekt är modellerade utifrån fysiska produkter med en hög detaljnivå, korrekta dimensioner och tekniska data från tillverkaren. Dessa tekniska värden finns alltid i modellen, vilket möjliggör exakta beräkningar under designarbetet. Med MagiCAD kan konstruktören beräkna medan han designar och jämföra olika alternativ och därmed uppnå mer på kortare tid. MagiCAD erbjuder integrerade konstruktionsberäkningar för ventilations-, rör-, el- och sprinklersystem.

Om Digierre3

Designgruppen Digierre3 arbetar inom maskin- och elektroteknik med en ökande professionell verksamhet i Italien och utomlands. Digierre3 verkar sedan 2004 med hjälp av erfarna partner inom sektorn för industri-, tertiär-, civil- och transportbyggnation inom alla M&E-specialkonstruktioner, arbeten och tester.