Sök

Nya funktioner i MagiCAD 2024 för Revit

Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2024 för AutoCAD här »

MagiCAD 2024 innehåller alla nya funktioner och förbättringar från tidigare MagiCAD-lanseringar. Se även några höjdpunkter bland funktionerna i de senaste lanseringarna MagiCAD 2023 UR-1 och UR-2.

1. Stöd för Autodesk Revit 2024

All

MagiCAD 2024 är kompatibelt med nya Autodesk Revit 2024 samt med de tre tidigare Revit-versionerna 2021–2023.

2. Nu möjligt att beräkna VAV-system (variabelflödessystem)

Ventilation

VAV-system (variabelflödessystem) justerar luftflödet i ventilationssystem baserat på efterfrågan. Dessa system är effektiva för att minska energianvändningen i byggnader där beläggningen varierar mycket under dygnet som till exempel i en kontorsbyggnad. För att kunna projektera VAV-system på ett effektivt sätt behöver man kunna simulera olika användningsscenarier för att säkerställa att systemet fungerar som det är tänkt.

I MagiCAD är nu möjligt att definiera och beräkna VAV-system (variabelflödessystem). Du kan definiera upp till tre olika luftflöden – till exempel låg, medium och hög – för luftdon och tilldela luftdonen till zoner som kombinerar luftdon i samma utrymme. Luftflödena och lutflödeszonerna kan sedan användas för att bygga scheman som simulerar olika användningssituationer. En sådan situation kan vara ett fullt kontor med mötesrum som används eller ett tomt kontor på natten.

3. Nytt Project Wizard-verktyg för enkel projektkonfiguration

All

Med det nya Project Wizard-verktyget är det enkelt och smidigt att konfigurera ett nytt projekt, särskilt för nya MagiCAD-användare. Projekt Wizard-verktyget vägleder användare genom de grundläggande stegen för att skapa och hantera ett projekt.

Verktyget samlar all nödvändig information för att skapa ett nytt projekt på ett och samma ställe. Projektinformation om till exempel levels, grids, scope boxes samt spaces kan kopieras till verktyget direkt från en länkad modell. Du kan sedan visa och modifiera data i en listvy, vilket minskar behovet av att använda Revit-schedules.
När Project Wizard används tillsammans med det nya View Manager-verktyget är det enkelt att konfigurera projekt och komma i gång på nolltid.

4. View Manager-verktyget för enkel vy-hantering

All

Det är nu enklare än någonsin att skapa och hantera vyer. Med det nya View Manager-verktyget kan du skapa flera vyer och se information från respektive vy i en detaljerad lista. Listan kan sorteras efter egenskaper och flera värden kan ändras samtidigt.

View Manager innehåller också en sök/ersätt-funktion som gör att man enkelt kan byta namn på vyer.

 

5. Förbättrade vy-funktioner med Show Element

All

Ibland kan Revit inte hitta en lämplig vy som låter dig se exakt de element du vill se, och att hitta en lämplig vy manuellt kan vara svårt och tidskrävande. Den nya Show Element-funktionen låter dig söka och filtrera vyer för att enkelt hitta den vyn du önskar.

Show Element-funktionen är ett praktiskt tillägg till många vanliga MagiCAD-funktioner, som kollisionskontroll, Clearence analysis-verktyget och håltagningsfunktioner.

Alla MagiCAD-verktyg som låter dig förhandsgranska ett resultat innan du accepterar det inkluderar ett integrerat 3D-vyfönster. Dessa 3D-vyer har nu uppdaterats så att de zoom- och panoreringsvinklar som användes senast alltid bibehålls. På så vis undviks onödigt arbete med att omorientera 3D-vyn efter genomförda ändringar.

6. Kopiera, importera och exportera nationella klassificeringskodstrukturer

All

Att manuellt mata in en hel nationell klassificeringskodstruktur för ett projekt är ett omfattande arbete. För att göra arbetet enklare kan du nu kopiera befintliga klassificeringskoder för användning i ett annat projekt, samt importera och exportera dem som .xml-filer.

Dessutom kan nationella klassificeringskoder nu läggas till för generiska fördelningslådor, generiska brunnar samt för håltagningsunderlag.

7. Skapa och tillämpa systemklassificeringar

All

Ibland behöver klassificeringsinformation läggas till för hela system istället för enskilda objekt. Med MagiCAD kan du nu skapa systemklassificeringsstrukturer i datasetet. De systemklassificeringskoderna som skapats kan sedan tillämpas på ditt system med hjälp av System Type Manager-verktyget. Koderna kan även mappas till motsvarande Revit-systemklassificeringar så att det blir enklare att hitta rätt kod i System Type Manager.

8. Lägg till information om urvalsområde för objekt

All

Du kan nu lägga till information om urvalsområde för objekt med Update Parameters-verktyget för att indikera området de tillhör i projektet. Selection code och Selection description läggs till i Selection area fönstret och kan inkluderas i rapporter och mängdlistor.

9. Använd verkliga anslutningspunkter för tappställen

Piping

Du kan nu använda verkliga anslutningspunkter på tappställen när du projekterar tappvattensystem. Den förbättrade LOD-nivån (Level Of Detail) för BIM-objekt ger hög precision som gör att verkliga anslutningspunkter kan visas korrekt i 3D-modellen. Samtidigt gör nya inställningar för styrning av enhetssymbolplaceringen det möjligt att producera en tydlig och exakt ritning även när verkliga anslutningspunkter används.

10. Flödesberäkning för flera anslutna avloppssystemtyper

Piping

Flödesberäkningen har nu stöd för flera ihopkopplade avloppssystemtyper. Detta innebär att det går att koppla samman mark-, avfalls-, ventilations- och underjordsavloppssystem och utföra flödesberäkningar för det ihopkopplade nätverket samtidigt som separata systemtyper bibehålls var för sig.

each.

11. Flera förbättringar av Sprinkler Designer

Sprinkler

Flera förbättringar av Sprinkler Designer-modulen möjliggör effektiv sprinklerprojektering. Du kan nu automatiskt konvertera anslutningsrör till slang. Storleken och längden på slangen kan väljas fritt. Det är ofta lättare att rita sprinkleranslutningar med rör och på detta sätt kan användarna göra om en sträcka till slang i efterhand.

Dessutom läggs nu sprinklerinformationen samt flödes- och tryckkraven för starten av sprinklersystemet automatiskt till i projekteringsområdesobjektet. Denna information kan till exempel användas vid textning av projekteringsområdet.

Du kan också uppdatera komponentekvivalenta längdvärden från datasetet till sprinklerprodukter som redan har installerats i projektet.

 

12. Förbättrade funktioner i Updater-verktygen för kanal- och rörserier

Ventilation, Piping

Funktionerna Duct Series Updater- och Pipe Series Updater låter användare lägga till MagiCAD-data till sin egen kanal- och rörserie så att de kan användas i MagiCAD.

Duct Series Updater låter dig nu skapa växlade storlekar för rektangulära kanalserier. Växlade storlekar förbättrar storleksberäkningen i de fall där breddbegränsningar har ställts in för systemsegment. Dessutom kan du med båda funktionerna definiera ett storleksintervall för att automatiskt skapa egenskaper för håltagningar.

13. Kopiera grenar mellan våningar

Ventilation, Piping, Electrical

Copy Branch-funktionen gör det nu möjligt att kopiera en gren till en ny våning. Att kopiera grenar mellan våningar sparar mycket tid och jobb när ett projekt har återkommande layouter på flera våningar.

Den kopierade grenen ansluts automatiskt till huvudledningen på den nya våningen eller så kan den placeras fritt utan huvudledningsanslutning. De befintliga rotationsalternativen är tillgängliga även när du kopierar till en ny våning och kopierade grenar inkluderar alla data från den ursprungliga grenen.

14. Lägg till ELV-systemdata (Extra-Low Voltage) för produkter

Electrical

Du kan nu definiera ELV-data (Extra-Low Voltage) för el- och ELV-produkter i MagiCADs dataset. De nya tillgängliga parametrarna är ELV System Power och Number of Connections.

Ny data kan användas för att sammanfatta summor från anslutna enheter till kretsar och från kretsar till matningspaneler med Update Parameters-verktyget. Detta gör att du enkelt kan uppskatta exempelvis hur många datapanelanslutningar som används eller ett högtalarsystems totala effekt.

Nya parametrar för lägre och högre signaldämpning har också gjorts tillgängliga för ELV-produkter. Dessa kommer dock att användas mer omfattande i framtida funktioner och uppdateras för närvarande endast till produkter i projektet.

15. Definiera matningskabeldimensioner för kretsar

Electrical

Du kan nu manuellt definiera matningskabeldimensioner för kretsar i stället för att använda de dimensionsvärden som finns tillgängliga i kabeltyper. De definierade värdena används i kabelpaket och kabellayouter.

Manuell definition av matningskabeldimensioner behövs i de fall där kabeltyper representerar produktfamiljer och de faktiska matningskabeldimensionerna definieras i kretsdata.

16. Förbättrad export/import för elnät

Electrical

Nya parametrar i Export/Import-funktionen för el-system förbättrar datautbytet mellan MagiCAD och externa el-beräkningsprogramvaror. De nya tillgängliga parametrarna är

  • MC Description 2
  • MC Description 3
  • MC Circuit Number
  • MC Circuit Type
  • MC Cable Description
  • MC Max Cable Length

Dessutom ingår nu parametrarna MC Description 1 och MC Protective Device Description även vid import av system i stället för enbart vid export. När du importerar el-system kan du se en rapport över alla dataändringar vilket hjälper till att identifiera potentiella problem.

17. Förbättrad symbolhantering

Ventilation, Piping, Electrical

Flera förbättringar av symbolhanteringen möjliggör ökad flexibilitet vid hanteringen av el- och VVS-symboler. Som generella förbättringar av symbolhanteringen har Project Override-inställningen för symboler lagts till i MagiCAD-inställningarna, och det är nu möjligt att definiera en sökväg för symboler på Content fliken i Settings dialogen.

Obligatoriskt symbolval har tagits bort från produkttyperna Other components och Drainage eftersom det ofta är mer informativt att visa enhetsgeometri för dessa produkter i stället för en symbol.

För el-symboler kan symbolernas basriktning väljas för att bättre ta hänsyn till automatiska huvudledningar nedifrån och upp. El-symboler bibehåller också markeringsorienteringen för face-based elektrisk utrustning och belysningsarmaturer.