Sök

1. Tools for title block handling

Common

Users often need to write project specific and sheet specific data to the title blocks that are used in printouts. We have now added a set of functions for title block handling to the MagiCAD Project Management window.

MagiCAD title block functions allow you to set up different title block types. These title block types can then be used to update general project data to the label blocks of drawing sheets. For each title block type, you can define the properties that will be included and which attributes will be used to fill the information. You can also define the attributes that will include revision data, as well as the types of reports that will be produced based on the title blocks.

Using custom title block types makes it easy to update the label block information in drawing sheets. They also allow you to easily create different types of reports, such as drawing lists and revision reports, that can be used in an external software or be placed into a drawing as a new block.

2. Snabb åtkomst till information om de senaste uppdateringarna

Common

MagiCAD-hjälpmenyn har nya alternativ som ger snabb översikt av nyheter i programvaran. ”What’s new”-alternativet öppnar avsnittet med nyheterna i MagiCAD-hjälpmanualen för den vid tillfället aktiva modulen och ”Whats New, Common”-alternativet öppnar avsnittet med de senaste nyheterna i hjälpmanualen för MagiCAD Common.

3. Uppdatera ritningsreferenser för objekt

Common

Ibland måste projektmappstruktur eller filnamn ändras mitt i ett projekt. Detta medför mycket redigeringsarbete för att uppdatera ritningsreferenser för objekt som hänvisar till en annan ritningsfil, som till exempel connection nodes, sektioner, gruppsymboler eller El-centraler.

Tack vare den nya File Reference Manager-funktionen i MagiCAD kan du enkelt ändra ritningsnamn och sökvägar för objekt i projektet. Välj bara de objekt och ritningar du vill redigera, högerklicka och välj sedan Ändra sökväg för att ändra filsökvägen, eller Ändra fil för att ändra både filnamn och sökväg samtidigt. Du kan också zooma till de markerade objekten samt exportera objektlistan som en rapport.

4. Underhålls- och frigångszoner för produkter

IFC, Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler

Underhålls- och frigångszoner för produkter hjälper till att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme runt produkterna för underhåll och säkerhet. Zonerna kan aktiveras och inaktiveras i Part Properties. När de används ingår även underhålls- och frigångszoner i kollisionskontroll mellan produkter.

Underhålls- och frigångszoner är ännu inte tillgängliga för alla MagiCAD-produkter, men de adderas gradvis.

5. Definiera kabelprodukter med fast längd

Electrical

Du kan nu definiera kabelprodukter med fast längd i ett elprojekt för att simulera prefabkablar. Den angivna längden används sedan i beräkningar och mängdlistor. En varning visas om du överskrider en kabels definierade längd medans de ritas så att användarna inte av misstag underskattar kabellängden.

6. Beräkna minsta vattentankstorlek för sprinklersystem

Sprinkler

En extern vattentank behövs till ett sprinklersystem i de fall vattentillförseln från kommunala vattennätet inte är tillräcklig för att försörja systemet. Den minsta vattentanksstorlek som krävs kan nu beräknas automatiskt med MagiCAD. Beräkningen baseras på flödet vid sprinklernätets rot och riskklassernas minimidrifttider. Drifttiderna är baserade på CEA 4001-standarden. Vid behov kan också anpassade drifttider definieras.

7. Utför dimensionering med mindre anslutningskanaler

Ventilation, Calculation

Du kan nu utföra ventilationsdimensionering med anslutningskanaler som är mindre än donets kanalanslutningsdimension. Tidigare tillät MagiCAD endast anslutningskanaler av samma eller större storlek än donets kanalanslutningsdimension.