Sök

1. Snabba och effektiva redigeringsfunktioner för enlinjescheman

Electrical, Schematics

Enlinjescheman kan vara svåra att skapa och redigera för stora projekt eftersom man ofta behöver hoppa mellan flera enskilda sheets. Nya funktioner för enlinjescheman gör det möjligt att skapa och redigera enlinjescheman för en hel modell på ett enda sheet. Detta ger en bättre förståelse för hela schemat när enskilda delar av det redigeras. När schemat är klart kan du enkelt generera enskilda sheets med den nya Create Printout-funktionen.

Redigering av grupper i schemat går också mycket snabbare. Du kan snabbt flytta runt grupper med den nya Move Circuit-funktionen, så flyttas alla ledningar tillsammans med gruppen. Tillsammans gör de nya funktionerna det mycket enklare och snabbare att arbeta med scheman även i komplexa projekt.

2. Nya alternativ för ELV-systemscheman

Electrical, Schematics

Du kan nu gruppera enheter i modellen samtidigt som de är grupperade i ELV-systemscheman (klenspänning). De skapade enhetsgrupperna länkas automatiskt till symboler i schemat, vilket gör att du enkelt kan se och uppdatera antalet enheter.

Det finns också ett nytt alternativ för att dela upp enheter till flera rader i schemat om det finns så många att de inte får plats på en enda rad. Detta ger användarna större kontroll över storleken på schematiska ritningar och gör det lättare att få plats med dem på sheets.

3. Stöd för transformatorer

Electrical, Schematics

Du kan nu lägga till transformatorer till huvudledningsscheman och inkludera dem vid export och import av elnät. Transformatorer definieras i datasetet och du kan ställa in sekundärspänning, impedans och märkeffekt för dem i enlighet med tillverkarens specifikationer. Färdiga transformatorer kan sedan läggas till i huvudledningsscheman med den symbol som valts när schemat skapades.

Transformatorer placeras i modellen med Install Product-funktionen. De installerade transformatorerna följer med vid export och import av elnät med verktygen Export Network och Import Network.

4. Skapa mängdlistor för grupper

Electrical

Funktionen Bill of Materials inkluderar nu grupper och deras data. På så vis kan du skapa en lista med alla grupper i ett projekt. Listan kan sorteras efter olika egenskaper, som till exempel centralnamn och gruppnummer, och du kan även filtrera listan efter grupptyp (ström, kommunikation, styrning, data, brand, trygghetslarm, säkerhet och telefon).

5. Förbättrad VAV-systemberäkning (Variable Air Volume)

Ventilation

Det är nu möjligt att utföra VAV-systemberäkning (Variable Air Volume) utan att behöva installera en tryckgivare. Men denna metod sköts VAV-styrningen av det första spjället uppströms. Detta innebär att inställningsvärdet för ventilationsdonen förblir konstant och spjällets justeringsvärde ändras när luftflödet ändras.

6. Ändra ventilationsdimensioneringsmetod i beräkningsrapport

Ventilation

Du kan nu ändra dimensioneringsmetod direkt i ventilationsberäkningsrapporten. På så vis kan du enkelt utvärdera olika dimensioneringsmetoder innan resultaten uppdateras till modellen. Bara högerklicka på en rad i ventilationsberäkninigsrapporten, välj ”Set sizing method” och klicka sedan på ”Update sizing” för att se resultaten.

7. Utför ventilationsdimensionering med mindre anslutningskanaler

Ventilation

Du kan nu utföra ventilationskanaldimensionering med anslutningskanaler som är mindre än ventilationsdonets kanalanslutningsdimension. När det nya alternativet ”Allow also smaller connection sizes” väljs bestäms kanaldimensionerna utifrån hastigheten eller dp max/m-värdet oavsett ventilationsdonets kanalanslutningsdimension.

8. Enkel identifiering av sprinklerobjekt i modeller och rapporter

Sprinkler

Det är nu enkelt att lokalisera sprinklerobjekt i projektet och deras ledningar i sprinklerrapporten. När du väljer en ledning i sprinklerrapporten markeras motsvarande objekt i modellen och om du väljer ett objekt i projektet markeras motsvarande rad i sprinklerrapporten.

Dessutom kan du nu lägga till beräkningsnoder till ett sprinklernätverk och sprinklerrapporterna inkluderar nu datum och tid på varje sida i rapporten.

9. Skapa detaljerade definitioner för löpnumrering med parameter filter

Common

Du kan nu använda parameterfilter för att skapa detaljerade definitioner för löpnumrering. Färdiga definitoner kan sparas som konfigurationer och läsas in i andra projekt. Det ger mindre filtreringsarbete i modellen i ett senare skede.

10. Ändra förgreningstyper med Change Properties

Piping

Change Properties-funktionen ger ett enkelt och snabbt sätt att byta förgreningstyp. Förgreningstypen kan ändras mellan T-koppling och på-/avstick. Med Change Properties kan du först modellera hela nätverket och sedan ändra alla nödvändiga förgreningar samtidigt.

Dessutom har Change Properties-funktionen nu stöd för slangar.

11. Hantera vätskor i MagiCADs -dataset

Piping

Att hantera de olika vätskor som används för värmeöverföring är nu mycket enklare. Nya funktioner i MagiCAD-s dataset låter dig hantera vätskor och hämta in vätskedata direkt från ett onlinebibliotek.

För att lägga till vätskor i datasetet kan du antingen skapa dem manuellt eller klicka på knappen ”Pick from fluid properties” för att lägga till dem från ett onlinebibliotek som använder CoolProp-vätskedatabasen. Biblioteket innehåller alla vätsketyper som vanligtvis används som sekundära värmeöverföringsmedium. Du kan lägga till vätskeegenskaper som densitet, dynamisk viskositet och specifik värmekapacitet vid olika temperaturpunkter från biblioteket direkt till MagiCADs dataset. Anslutningen till databasen aktiveras via MagiCAD Connect. Vätskorna kan sedan föras över mellan datasetet och projektet med hjälp av Design Data-verktyget.

Tillägget av vätskehanteringsfunktioner i datasetet innebär att det verktyg som tidigare användes för specifik värmekapacitet inte längre behövs, och detta har därför tagits bort.

12. Förbättringar av Update Parameters-funktionen

Piping, Electrical

Update Parameters-funktionen kan nu användas för nya uppgifter. Du kan använda funktionen för att lägga till produktkoder till rör- och el-produkter. Därmed slipper du utföra dimensioneringsberäkning för att få tillgång till produktkoderna. Dessutom innefattar urvalsområdet för Update Parameter nu håltagninigsunderlagsobjekten.

13. Mer detaljerad definition av isolerings- och segmentserier

Ventilation, Piping, Electrical

Segment (kanal, rör, kabelstege och tomrör) och isoleringsserier inkluderar nu separata egenskaper för materialkod och materialnamn vilket möjliggör en mer detaljerad definition.

Det finns också nya alternativ specifikt för isoleringsserier. ytbeklädnadskod och ytbeklädnadsmaterial kan nu definieras separat och även isoleringsklass. Om en identisk user code anges för olika isoleringsserier kan en extra Insulation user code användas för att skilja dem åt. Slutligen läggs nu alla isoleringsegenskaper till värdelement i textningssyfte.

14. Förbättrad Project Wizard-funktionalitet

Common

Project Wizard-verktygets funktionalitet har förbättrats med ett antal små tillägg. Du kan nu enkelt styra fixeringsstatus för element, ta bort space från projektet och öppna en ny vy när du skapar element manuellt.

15. Lägg till nationella klassificeringskoder till generiska luftbehandlingsaggregat

Ventilation

Generiska luftbehandlingsaggregat kräver ibland en nationell klassificeringskod. Du kan nu lägga till och redigera nationella klassificeringskoder till ett generiskt luftbehandlingsaggregats egenskaper. Klassificeringskoder kan läggas till för enskilda enheter eller för flera enheter samtidigt.