Sök

1. Uppdatera huvudlednings­scheman

Electrical, Schematics

Automatiska huvudledningsscheman och klenspänningsscheman introducerades med MagiCAD 2021 respektive MagiCAD 2022 UR-1. Dessa funktioner har nu förbättrats med möjlighet att uppdatera schemat med ändringar i relaterade system. På så vis slipper du rita om dessa scheman om något ändras i modellen.

Update Schematics-funktionen jämför schemat och modellen och listar skillnaderna mellan dem i ett dialogfönster. Du kan sedan lägga till schematiska symboler för nya element, ta bort schematiska symboler om motsvarande objekt har tagits bort och uppdatera apparatgrupper i modellen med ny information.

2. Nya symbolpresentations­alternativ

Electrical

Nya alternativ för konverterade 2D-symboler möjliggör mer flexibilitet i deras presentation. Du kan nu välja om du vill hålla etiketter och texter för konverterade symboler läsbara när symbolerna roteras i modellen. Tidigare förblev de alltid läsbara, men nu kan du som användarevälja att avstå från detta och låta orienteringen på etiketter och texter följa symbolen.

Dessutom kan du definiera underkategorier för de olika delarna av en symbol. På så vis kan du styra symbolfärger direkt från underkategorierna i Revits visibility settings.

3. Välj enkelt rätt apparat för kabelanslutning

Electrical

Många elektriska apparater, som uttag, strömbrytare med mera, installeras ofta ovanpå varandra eller i mycket nära anslutning till varandra. Därför kan det vara svårt att välja rätt apparat när du ansluter kablar till apparaterna.

MagiCAD visar nu en lista över apparaterna i det område anslutningen skapas och om det finns flera anslutningsmöjligheter, så att du enkelt kan välja rätt. Du slipper redigera felaktiga anslutningar eller zooma in och ut för att hitta rätt apparat.

4. Större flexibilitet vid rumsbaserat ventilationsdonsval

Ventilation

Nya alternativ inom rumsbaserad ventilationsdonsinstallation gör det lättare att hitta rätt lösning. Du kan nu välja om du vill inkludera tryckfall och ljudnivå som sökkriterier i den generativa ventilationsdonssökningen. Om du utelämnar dessa parametrar får du också se lösningar som skulle falla utanför mer strikta sökdefinitioner.

För en bättre överblick över föreslagna lösningar indikerar varningsmeddelanden med typspecifik färgidentifiering de resultat som inte skulle uppfylla sökkriterierna om tryckfall eller ljudnivå också inkluderades.

5. Anpassade positionsnamn i ”Export to eKlimax”

Ventilation

När en ventilationsmodell är klar kan den exporteras till en fil som kan läsas av eKlimax-programvaran. I eKlimax kan informationen behandlas för tillverknings- och beställningsändamål.

”Export to eKlimax”-funktionen har förbättrats med nya alternativ som gör det möjligt att anpassa positionsnamn för exportfilen. Positionsnamnets prefix kan definieras fritt eller utelämnas helt. Du kan också använda objektsnumreringsverktyget för att skapa individuella objektsnummer för ventilationssystemkomponenterna och sedan använda objektsnumren som positionsnamn. De tilldelade positionsnamnen visas också i de exporterade komponenterna så att de blir lättare att spåra.

6. Fel- och varningsverktyg för beräkningar

Ventilation, Piping

Ett nytt fel- och varningsverktyg i ventilations- och rörberäkningslösningen gör det enkelt att undersöka alla objekt som har markerats med ett fel eller en varning under dimensionering eller balanseringberäkningen. Verktyget listar alla markerade objekt, ger ytterligare information om felet eller varningen och föreslår möjliga korrigeringar. Du kan också filtrera listan för att bättre identifiera specifika objekt.

Fel- och varningskoderna skrivs även till parametrarna ”MC Error Codes” och ”MC Warning Codes” för objekten i fråga. Varje fel- och varningsnummers exakta betydelse redovisas i användarhandboken för MagiCAD.

7. Stäng flödesspjäll i beräkningsrapport

Ventilation

Det är nu möjligt att stänga flödesspjäll direkt i den utökade flödesberäkningsrapporten för ventilationssystem. När ett spjäll är stängt sker inget flöde genom det och spjället fungerar som ett lock. På så vis kan du simulera nätverk med och utan tillbyggnader.

8. Skriv ut anslutna system till en fil

Ventilation, Piping

I ventilations- och rörberäkningsrapporter kan du nu skriva ut alla anslutna system till samma fil med en ny ”Print all”-funktion. Tidigare behövde systemen skrivas ut separat, vilket var mycket tidskrävande och gjorde granskningen av beräkningsresultaten mycket svårare.

9. Höjdförändrings­indikering för rörböjar

Piping

Nu är det möjligt att lägga till höjdförändringssymboler för rörböjar som är mindre än 90 grader och går från högre till lägre höjd. Denna lilla förändring gör stor skillnad när du ska läsa ritningen. Tidigare kunde ingen symbol läggas till för dessa höjdförändringar, och därför var höjdförändringar ofta svåra att upptäcka.

Du kan definiera vyerna där höjdförändringssymboler läggs till och spara detta val för senare användning. Samma val kan också läggas till i en bulkprocess med Batch Manager-funktionen.

10. Objektsnumrering för rörsystem

Piping

Objektsnumrering genererar automatiskt ett ID för varje del i rörmodellen och numreringssystemet kan anpassas efter dina behov. Du kan använda samma nummer för identiska produkter eller ett unikt nummer för varje individuell del och samma nummerserie för alla system eller olika nummerserier för varje system. Objektsnumren kan också användas i texter, schedules och exporter.

Med objektsnumrering får du en bättre systemöversikt, effektiv delhantering och smidig koppling mellan modellen och en komponentlista som extraheras för externt bruk, som till exempel en mängdlista. Objektsnumrering kan också användas för att ge montörer en detaljerad ritning som berättar exakt vilka komponenter de ska använda och var de ska användas.

11. Installera böjar från flytande verktygsfält

Ventilation, Piping

Vid kanal- och rördragning kan det hända att böjarna i den automatiska dragningslösningen inte passar i vissa situationer. Med det nya ”Install bend”-alternativet i det flytande MagiCAD-verktygsfältet kan du enkelt installera valfri böj när du modellerar kanal- eller rörnät.

12. Nya utlösaralternativ i Batch Manager

Common

Med MagiCAD Batch Manager kan du spara kombinationer av utvalda funktioner som bulkprocesser, vilket gör det möjligt att automatisera underhållet av din BIM-modell. Verktyget innehåller nu nya ”Export to DWG”-, ”Export to PDF”- och ”Export Electrical Network”-alternativ som aktiverar bulkprocessen vid export till en DWG- eller PDF-fil eller vid export av elnätverk.

Med de nya alternativen kan du säkerställa att alla data är uppdaterade innan de exporteras och delas med andra projektdeltagare.

13. Anpassad numreringsordning för Running Index

Common

Att anpassa numreringsordningen för automatiska löpande index har begränsats till att definiera rader, riktning och startpunkt. Mer komplexa numreringsordningar har krävt att elementen väljs manuellt i ordning.

MagiCAD erbjuder nu ett snabbt och enkelt sätt att definiera en anpassad numreringsordning med en fördefinierad spline. Splines kan ritas med Revit-verktyg och Running Index ber användaren att välja vilken spline som ska användas för numrering.

14. Prestandaför­bättringar

Common

Som ett resultat av högre detaljnivåer i modeller och objekt och en växande mängd BIM-data i projektfiler har projektstorlekar generellt ökat. Detta ställer naturligtvis också högre krav på programvarans prestanda.

I syfte att hantera växande krav strävar vi alltid efter att förbättra MagiCAD-programvarans prestanda. I denna version har vi optimerat dimensionerings- och balanseringsberäkningarna för rörsystem och lyckats minska tidsåtgången med upp till 70 %. Tidsbesparingarna är betydande, särskilt när stora nätverk ska beräknas.

Vi har också gjort en mindre uppdatering av nivåhanteringsprestandan i ”Project Wizard”-verktyget. Numera slipper du väntetid efter att ändringar accepterats innan de tillämpas i modellen, vilket gör funktionen smidigare och mer effektiv.

15. Uppdaterad åsidosättning av Revit-funktioner

Ventilation, Piping, Electrical

Med MagiCAD 2023 UR-1 lanserades möjligheten att åsidosätta de inbyggda Revit-funktionerna ”Create Similar” och ”Draw Segment” för att säkerställa att motsvarande MagiCAD-funktioner används även om inbyggda Revit-kommandon väljs av misstag. Den uppenbara fördelen med att använda MagiCAD-funktioner är att användaren samtidigt får tillgång till andra MagiCAD-stödfunktioner, som till exempel det flytande verktygsfältet. Dessutom säkerställer MagiCAD-funktionerna att inga parametrar går förlorade på grund av skillnader i Revit-funktionernas beteende.

Funktionerna ”Create Similar” och ”Draw Segment” i MagiCAD har nu uppdaterats så att de fungerar på exakt samma sätt som motsvarande Revit-funktioner. Användare som är vana vid Revit-funktionernas logik kan nu välja att använda MagiCAD-funktioner generellt.