Sök

Sex saker som du behöver veta om MagiCAD Piping för Revit

24.10.2019

MagiCAD Group

MagiCAD for Revit

MagiCAD Piping erbjuder en komplett BIM-lösning för design och beräkning av värme-, kyl- och hushållsvattensystem, inklusive dränerings-, sprinkler- och specialsystem. Den innehåller ett antal produktivitets- och modelleringsfunktioner som sparar tid åt HVAC-konstruktören.

MagiCAD tillhandahåller också omfattande storleks- och balanseringsberäkningar så att du med några få musklick kan välja lämpliga radiatorer, lägga till sanitära utlopp och sedan beräkna systemstorlek och balansering för värme, kyl- och DWS-system. Dessutom kan du använda sanitära utlopp för att beräkna diversifierade dräneringsflödeshastigheter.

Här är 6 av de bästa funktionerna för MagiCAD Piping för Revit, som vi vill att du ska veta om

1. Copy Branch: Kopiera enkelt objekt och spara tid när du effektivt bygger upp ditt VVS-system.

2. Smart Move: Använd Smart Move för att enkelt justera höjdpositioner som i vanliga fall kan vara tidskrävande att utföra.

3. Beräkningsrapport för sizing: Beräkningsrapporten för sizing möjliggör mer interaktivt arbete. Du kan ändra dimension och isoleringsserie direkt i rapporten, analysera resultatet och uppdatera modellen vid behov.

4. Multi-Crossing: Spara tid med Multi-Crossing när du enkelt vill skapa en höjdförändring för flera rör samtidigt för att ta dig förbi ett annat objekt, som till exempel en kanal, ett rör eller en el-stege.

5. Pipe connection: Använd Pipe Connection för att snabbt och enkelt koppla flera radiatorer till ett rörstråk.

6. Drainage Connection: Använd verktyget när du ritar spillvatten och enkelt vill ansluta till exempel en brunn eller WC.