Sök

Sex saker som du behöver veta om MagiCAD Ventilation för Revit

23.10.2019

MagiCAD Group

MagiCAD for Revit

Säkerställandet av ren, frisk luft inomhus är en av de mest utmanande uppgifterna i moderna byggnader. MagiCAD underlättar denna uppgift genom att tillhandahålla en uppsättning modellerings- och produktivitetsförbättrande funktioner som minskar det rutinmässigt mekaniska designarbetet. Med MagiCAD är till och med krävande kanaldragningslösningar enkla att modellera. Dessutom möjliggör MagiCAD noggranna beräkningar, justeringar och optimeringar av ventilationssystemen i konstruktionsfasen. Det finns ett stort urval med inbyggda beräkningar såsom flödessummering, storlek, balansering och ljudberäkningar.Få tillgång till över 1 miljon el- och VVS-produkter

Här är 6 av de bästa funktionerna för MagiCAD Ventilation för Revit, som vi vill att du ska veta om:

1. Copy Branch: Kopiera enkelt objekt och spara tid när du effektivt bygger upp ditt VVS-system.
2. Smart Move: Använd Smart Move för att enkelt justera höjdpositioner som i vanliga fall kan vara tidskrävande att utföra.
3. Beräkningsrapport för sizing: Beräkningsrapporten för sizing möjliggör mer interaktivt arbete. Du kan ändra dimension och isoleringsserie direkt i rapporten, analysera resultatet och uppdatera modellen vid behov.
4. Multi-Crossing: Spara tid när du enkelt vill skapa en höjdförändring för flera kanaler samtidigt för att ta dig förbi ett annat objekt, som till exempel en kanal, ett rör eller en el-stege.
5. Device connection: Gör det möjligt att koppla don eller bafflar till en kanal eller exempelvis en kanalböj.
6. Standard Connection: Koppla ihop kanaler som ligger på olika höjder och/eller är sidoförskjutna.