Sök

Skillnaden på AutoCAD och Revit

18.10.2022

MagiCAD Group

MagiCAD
MagiCAD for AutoCAD
MagiCAD for Revit

Den största skillnaden mellan dessa program är att AutoCAD är ett ritverktyg, som representerar byggnader baserat på deras geometri. Revit är ett modelleringsverktyg som löser både design och dokumentation, där byggnadskomponenter identifieras med hjälp av intelligens samt modellen kan innehålla verklig information som till exempel tekniska specifikationer.

AutoCAD har varit med sedan 80-talet

Som det hörs på namnet så började AutoCAD som en programvara där man direkt överförde det man tidigare hade gjort med penna och papper, det vill säga att rita ritningar men i stället för att rita på papper ritade man nu med hjälp av datorer. AutoCAD lanserades av Autodesk 1982. AutoCAD har utvecklats mycket sedan dess och Autodesk släpper en ny version av programvaran varje år. Autodesk AutoCAD 2023

AutoCAD kan beskrivas som ett digitalt ritverktyg, vilket innebär att byggnader representeras geometriskt. För programmet är alla byggnadsdelar geometriska figurer och det finns inga data om deras fysiska egenskaper eller hur de samverkar. AutoCAD kan också skapa 3D-modeller och renderingar, men de är fortfarande geometriska modeller utan tekniska data.

Revit är ”nykomlingen”

Revit lanserades 2000 och köptes upp av Autodesk 2002. Revit går ett steg längre än att endast skapa ”enkla” ritningar, vilket gör det möjligt att skapa smarta byggnadsmodeller i en virtuell miljö. Revit är en mycket kraftfull programvara som kan skapa 3D-byggnadsmodeller. Dessa är inte begränsade till geometri, utan kan även inkludera komponenters fysiska egenskaper och deras interaktioner.

Autodesk Revit 2023När man arbetar med Revit-teknik sparas all projektdata i en databas i stället för i separata ritningar för varje enskilt våningsplan som det görs i AutoCAD. Tanken är att databasen ska vara tillgänglig för alla deltagare i projektet; arkitekter, konstruktörer, el- och VVS-projektörer, byggentreprenörer samt fastighetsskötare. Ändringar som görs, gör man i den gemensamma projektmodellen och på så sätt har alla alltid tillgång till den senaste versionen.

Är Revit BIM?

Många använder Revit synonymt med BIM (Building Information Modelling) vilket inte stämmer. BIM är en arbetsprocess som innehåller flera delar och Revit är ett BIM-verktyg som är en del av denna process.

BIM som arbetsmetod innebär att information om byggarbetet samlas in i en BIM-modell och därmed kan varje skede i byggprocessen stämmas av mot uppsatta mål. Syftet med BIM är att eliminera informationsglappen mellan till exempel olika discipliner under byggprocessen på ett effektivt och enkelt sätt.

AutoCAD-användare som ritar installation kan även tillämpa BIM-processer tack vare MagiCAD-programvaran som innehåller många av de funktioner som är nödvändiga för att kunna skapa en smart BIM-modell.

Vad ska jag välja?

Allt beror på vad ni har för behov. Ska ni jobba endast med stora nybyggnationsprojekt kan det vara värt att satsa mer på Revit. Men har ni även ett stort DWG-bibliotek kan det vara väldigt tidskrävande att konvertera alla de ritningarna till Revit-modeller. AutoCAD är effektivt när man arbetar med renoveringar och ombyggnation i befintliga byggnader där de ursprungliga byggplanerna har ritats i 2D. Bakåtkompabiliteten med äldre versionen gör det möjligt att enkelt öppna upp gamla DWG-filer.

AutoCAD och Revit är båda kraftfulla programvaror som vanligtvis betraktas som konkurrerande produkter. Men genom att kunna hantera båda mjukvarulösningarna är man bättre rustad för alla typer av projekt.

MagiCAD för AutoCAD och Revit

Jobbar du med installationsprojektering så öppnar MagiCAD-programvaran upp möjligheten för att nyttja både AutoCAD och Revit fullt ut för installationsprojektering. Med MagiCAD kan du enkelt rita i 3D, utföra beräkningar och lagra tekniska data med hjälp av vårt produktbibliotek. MagiCAD innehåller alla de funktioner du inte kan vara utan som installationsprojektör och allt enligt svenska standarder.

Med MagiCAD får du även tillgång till MagiCAD Cloud, ett produktbibliotek som innehåller över 1 miljon tillverkarverifierade BIM-objekt.

 

Läs om hur erelko gick från att endast projektera i MagiCAD för AutoCAD till att idag kunna nyttja både MagiCAD för AutoCAD och Revit. Läs mer här