Sök

Smart teknik och lite fantasi ger snålare energiförbrukning

05.10.2022

MagiCAD Group

BIM
Hållbart byggande
Whitepapers

En mycket viktig del av hållbarhet och hållbart byggande handlar om energiförbrukning. Vi vill både se till att använda förnybar energi i allt högre utsträckning och samtidigt säkerställa att vi använder så lite energi som möjligt. Modern teknik hjälper oss uppnå dessa mål.

Energimedvetenhet som del av hållbart byggande

Att världen sakta men säkert går mot förnybar energi är det nog ingen som har missat. Sol, vind, vatten och andra miljövänliga källor blir alltmer prisvärda i takt med att ny teknik gör dem mer effektiva. Men samtidigt behöver vi jobba på en annan front för att nå våra klimatmål – förbrukning.

Inom byggbranschen drar vi vårt strå till stacken genom att bygga mer klimatsmarta och energisnåla byggnader. Varenda kilowattimme räknas och även på denna front blir vi allt bättre och mer effektiva i takt med teknikens framfart.

Vi tar en titt på några innovationer som kan göra stor skillnad.

Kalibrering och beräkning vid konstruktion

Alla som bygger eller underhåller fastigheter vet att den största delen av energiförbrukning i varje hus går till värme, kyla och belysning. Inom belysning har LED-revolutionen gett fantastiska resultat som avsevärt minskat energiförbrukningen, men kontrollen av temperatur under både kalla och varma årstider förblir en energikrävande uppgift.

Det finns mycket vi kan göra när vi bygger hus för att bidra till en minskad förbrukning inom dessa områden. En essentiell del är att kalibrera systemen korrekt så att man inte har värmesystem och kylsystem som arbetar mot varandra. Detsamma gäller ventilationen där det är av största vikt att använda rätt dimensionerade aggregat och fläktar.

Med moderna programvaror kan man skapa oerhört komplexa modeller och göra exakta beräkningar kring dessa punkter. Hur mycket ökar tryckfallet i ett befintligt system om vi skulle behöva öka flödet med 10%? Hur mycket mer behöver kylsystemet jobba under sommarmånaderna om man väljer dubbelt så stora fönster med söderläge? Eller tvärtom, hur behöver modellen modifieras om vi vet att vi behöver 10% mer luft eller 20% mer värme?

Energisimuleringar som dessa är enormt hjälpsamma både när vi bygger nytt från grunden och vid ombyggnation. Men mycket kan effektiviseras även vid ordinarie drift när huset står klart.

Integrerade system för drift och underhåll

Lampor som styrs av rörelsesensorer är något vi alla är väl bekanta med, men med smart teknologi och integrerade system kan man idag ta samma koncept mycket längre.

I en kontorsbyggnad kan man till exempel koppla både värme, belysning och forcering av ventilation till bokningssystemet där konferensrum och andra möteslokaler bokas. Väl sammankopplade kan dessa system slås av när rummen står tomma och slås på inför bokning så att temperaturen och ventilationen blir behaglig till mötet.

Gränsen för hur långt man kan ta denna smarta integrering avgör endast fantasin. En del fastighetsägare har till exempel kopplat inköp av städning till närvarogivare i sina lokaler så att beställning till städfirman går ut först när lokalerna faktiskt har hunnit användas tillräckligt mycket för att behöva städas.

Många bäckar små rinner snabbt ihop till en kilowattflod som gör substantiell skillnad.

Den hemliga ingrediensen

Teknik kan med andra ord göra mycket när det kommer till energiförbrukning – både när vi bygger och när vi driver bostäder, kontor, idrottsanläggningar och andra byggnader. Teknik som redan finns idag, men även nya innovationer som titt som tätt dyker upp och påverkar byggbranschen.

Det allra viktigaste är däremot inte tekniken i sig, utan att vi som jobbar inom branschen gör det med en aktiv energimedvetenhet och en gnutta fantasi. Med dessa kan vi göra underverk.

 

 

 

 

 

Ulf Berglund
Technical Area Manager Sverige

Läs mer om energieffektiva byggnader i vårt whitepaper

I vårt whitepaper pratar vi om hela byggprojektet ur ett hållbarhetsperspektiv. Läs mer om hur du kan närma dig hållbart byggande i alla faser av ett byggprojekt. Lär dig mer om hur tekniska innovationer kan hjälpa till att optimera energieffektiviteten under driften samt läs om ett nyligen byggt projekt där hållbart byggande varit i framkant i varje steg på vägen.