Sök

Sprinklernyheter i MagiCAD 2021

08.09.2020

MagiCAD Group

Funktioner
MagiCAD for AutoCAD
MagiCAD for Revit
Nya versioner e uppdateringar

Flera nya sprinklernyheter i MagiCAD 2021. Varje år släpps det en ny större uppdaterad version av MagiCAD och under året kommer några mindre uppdateringar. Nedan har vi samlat de senaste nyheterna för våra sprinkler-kunder.

MagiCAD Sprinkler Designer för Revit

Nya kopplingsalternativ för sprinkleranslutningar

Inline-anslutningsalternativet i Sprinkler Connection-verktyget ger nu stöd för anslutningar på båda sidor om valt rör, där tidigare versioner bara tillät anslutning på ena sidan.

Nya kopplingsalternativ för sprinkleranslutningar

Stöd för klammer-dimensionering

Dimensioneringsberäkningar i MagiCAD ger nu stöd för montering med klammer. Utloppsstorleken definieras i enlighet med röret som ska anslutas och klammerns innerdiameter beräknas utifrån huvudrörets ytterdiameter.

Stöd för klammer-dimensionering

Välj anslutningsrörserie och ny täckningsyta för sprinkler

Det går nu att välja rörserie för anslutningsrör för sprinkler direkt i Sprinkler Connection-verktyget. Dessutom kan slang användas för den sista biten till sprinklern.

Den nya versionen lägger också till ett rektangulärt täckningsytmönster till sprinkler.

Välj anslutningsrörserie och ny täckningsyta för sprinkler

MagiCAD Sprinkler Designer för AutoCAD

Anslut flera sprinklerhuvuden samtidigt

Ett kraftfullt nytt verktyg låter användaren ansluta flera sprinklerhuvuden samtidigt och välja mellan flera olika dragningsalternativ. Användaren kan också välja rörserie för anslutningsrören och använda flexibla rör den sista biten fram till sprinklern. En förhandsgranskning låter användaren inspektera anslutningen innan den skapas.

Nya sprinkleregenskaper tillgängliga i flera funktioner

Sprinkleregenskaperna Area of coverage och Connection size har lagts till funktionerna Legend och Report. Sprinkleregenskapen Response class har lagts till Part-properties, Part properties-paletten, COM-interface, IFC-export, Dimension-text, Part property-line, Object selection samt funktionerna Legend och Report.

Maintenance-avtal

Med MagiCAD Maintenance får du automatiskt alla uppdateringar av MagiCAD direkt när de publiceras. Maintenance är därför det mest kostnadseffektiva sättet att hantera och uppdatera licenser och programversioner i en organisation. När nya uppdateringar finns tillgängliga väljer kunden vilka uppdateringar som ska installeras och när det ska göras.

Läs mer om MagiCAD Sprinkler Designer här

Har du frågor, kontakta oss så hjälper vi dig.