Vi formar er BIM-strategi

Gör som 300 andra el- och VVS-tillverkare och samarbeta med gällande inom BIM

Kontakta oss

Vi på MagiCAD Group förstår vilka behov gällande BIM, el- och VVS-projektörer runtom i världen har. Som leverantör av den ledande projekteringsapplikationen för Revit och AutoCAD och hem för fler än 1 000 000 BIM-objekt fungerar vi som kittet mellan dig och projektören samtidigt som vi stöder den digitala transformationen i byggbranschen.

Modellering av BIM-objekt

Vi skapar digitala tvillingar av era verkliga produkter för användning i Revit och AutoCAD. BIM-objekt publiceras sedan i MagiCAD-programvaran och i molnet och når därmed el- och VVS-projektörer runt om i världen.

Läs mer ›

Manufacturer Apps

Över 65 stycken specialiserade plugins och Selection Tools gör att era produkter enkelt kan nås på ledande BIM-plattformar. Ge el- och VVS-projektörerna möjlighet att välja rätt produkter i sina BIM-modeller redan från början.

Läs mer ›

Skräddarsydda mjukvaror

Anpassade programvarulösningar utifrån era unika behov. De bästa resultaten nås med vår MagiCore-plattform som bas i er programvarulösning.

Läs mer ›

Modellering och publicering av BIM-objekt i MagiCAD Cloud

Förvandla era produkter till intelligenta BIM-objekt i molnet

Vi har mer än 20 års erfarenhet inom 3D-produktmodellering för AutoCAD- och Revit-plattformarna.

Modelleringen görs med hög precision utifrån produktens fysiska utseende, dimensioner, och annan nödvändig data. Vi rekommenderar nu tillverkare att alltid erbjuda konsulter justerbar detaljnivå på deras produkter (LOD). LOD står för Level Of Detail och är geometrins detaljnivå i BIM-modellen för olika faser i ett projekt. I ett tidigt skede med låg detaljnivå fungerar BIM-objekten som platshållare. När en mer detaljerad geometri behövs kan LOD ändras. En mycket detaljerad geometri med produktinformation finns också, denna är dock oftast till för förhandsgranskning.

MagiCAD LOD

BIM-objekt som modellerats av oss ger också projektörer möjlighet att köra beräkningar för installationssystem, vilket är ett avgörande steg i BIM-processen. Dimensionerna och den omfattande tekniska data som ingår i BIM-objekten kontrolleras och verifieras alltid av tillverkaren innan de publiceras i MagiCAD-programvaran eller molnet.

Tillgång till MagiCAD-nätverket

MagiCAD-användare får omedelbar tillgång till alla BIM-objekt som vi modellerar, vilket ger er tillgång till den ledande applikationen för installationsprojektering med Revit och AutoCAD.

MagiCAD Cloud – ett kraftfullt marknadsföringsverktyg som når projektörer runt om i världen

När ni publicerar era BIM-objekt i MagiCAD Cloud blir de tillgängliga i världens största bibliotek av högkvalitativa el- och VVS-produkter. MagiCAD Cloud är tillgängligt för installationsprojektörer över hela världen som söker pålitliga, lätta och data rika BIM-objekt till sina projekt.

Manufacturer Apps

MagiCAD Groups styrka är att utforma verktyg och plugins för konfigurering av mycket anpassningsbara produkter eller produkter med ett stort antal varianter. Totalt har vi skapat över 65 plugins från fler än 20 tillverkare. Vi erbjuder:

MagiCAD Selection Tools

MagiCAD Cloud är en fantastisk plattform för att bygga användarvänliga verktyg för BIM-produkturval på ett kostnadseffektivt sätt, eftersom systemet är direkt anslutet till MagiCAD och Revit.
Läs mer om MagiCAD Selection Tools ›

Plugins

Har ni redan ett urvalsprogram som ni vill integrera i BIM-projekteringsprocessen? Med ett specificerat plugin kan ni koppla samman era befintliga urvalsprogram med Revit och MagiCAD.
Läs mer om Plugins ›

Databasanslutningar

MagiCAD Cloud kan anslutas till ert produktinformationssystem (Product Information Management, PIM). Det innebär att ert onlinebibliotek för BIM-objekt i MagiCAD Cloud automatiskt uppdateras med data från ert PIM-system.

1. Användaren väljer produkt med ett externt urvalsverktyg 2. Pluginen hittar rätt BIM-modell och lägger till data 3. Konfigurerade produkter installeras i projektet

Skräddarsydda mjukvaror

MagiCAD Group är en pålitlig och långsiktig programvarupartner som i ett tätt samarbete med er organisation arbetar för att öka försäljningen av era produkter. Vårt team utvecklar lösningar som tillgodoser behoven i era interna processer. Här ingår ett brett sortiment av applikationer för produktkonfigurering, produkturval, specifika beräkningar samt ERP- och CRM-anslutningar.

Under åren har vi utvecklat skräddarsydda programvarukomponenter åt tillverkare som Swegon ProSelect, Swegon ProUnit och SystemAir SystemAirCAD.

Vi har mer än 30 års erfarenhet av programvaruprojekt för installationsbranschen. Vår erfarenhet gör att vi kan driva alla delar i ett utvecklingsprojekt på ett optimerat sätt (kravspecifikation, programvaruspecifikation, utveckling, testning, utbildning och underhåll).