MagiCAD Selection Tools

Marknadsför och presentera era produkter på ett enkelt, tydligt och lättillgängligt sätt

Visa alla tjänster för tillverkare

MagiCAD Selection Tools är webbapplikationer som hjälper användare att välja och konfigurera rätt produkter för det aktuella projektet. När önskad produkt har konfigurerats kan den infogas direkt i ditt MagiCAD- eller Revit-projekt som ett BIM-objekt med korrekt tekniska data.

MagiCAD Selection Tools ger ett enkelt, tydligt och smidigt sätt att presentera komplexa el- och VVS-produkter. Till exempel kan verktyget föreslå produkter baserat på användarens inmatningar. Det kan också konfigurera rätt produktmått och därmed hjälpa användaren att göra rätt val.

MagiCAD Selection Tools visar 3D-modeller, bilder och dimensionsritningar. Användare har tillgång till datavisualiseringar med diagram och kan därmed fatta välgrundade beslut och öka effektiviteten i arbetet.

MagiCAD Cloud Selection Tools

Fördelar

 • Hantera skräddarsydda produkter på ett effektivt sätt
 • Nå slutanvändarna på ett naturligt sätt – lös problemen de har med komplicerade produkturval
 • Marknadsför också era mest komplexa produkter på ett enkelt och tydligt sätt
 • Presentera tilläggsprodukter
 • Gör er synliga i MagiCADs- och MagiCAD Clouds ekosystem
 • Kraftfull motor för produkturval
 • 3D-geometristöd för alla moderna webbläsare, MagiCAD och Revit
 • Teknik som gör det möjligt att visa diagram och grafer i webbläsaren – tryckfalls-, ljuddatadiagram och mycket mer
 • Avancerade sökfunktioner
 • Befintliga integreringar i MagiCAD och Revit
 • DXF-/bildexport
 • Möjlighet till produktspecifika beräkningar

Selection Tools för Vallox-luftbehandlingsaggregat

Vallox Selection Tools ger användaren möjlighet att filtrera de tillgängliga lufthanteringsenheterna utifrån luftflödes- och tryckfallskrav. Luftflödes- och tryckfallskrav på kanalsystemet i MagiCAD- eller Revit-projektet skickas automatiskt till urvalsverktyget när det startas från applikationen med MagiCAD Connect.

Användaren kan sedan välja önskat luftbehandlingsaggregat (Air Handling Unit, AHU) i den filtrerade listan. Urvalsverktyget räknar fram den fläkthastighet som krävs av AHU för att tillgodose de krav som användaren matat in. Utöver 3D-geometri dimensioner, bild och produktegenskaper, ger applikationen också datavisualiseringar där användaren får tillgång till ventilations- och ljuddatadiagram. Vald produkt kan infogas direkt i en MagiCAD- eller Revit-ritning.

Se demonstrationen om hur Vallox Selection Tools fungerar:

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Selection Tools för Purus-golvbrunnar

Med Purus Selection Tool väljer användaren en Purus-produktserie och urvalsverktyget erbjuder de tillgängliga konfigureringsalternativen. Användaren erbjuds den produkt som matchar valda konfigurationsalternativ, som också uppdateras om användaren ändrar konfigurationen. Den valda produktens 3D-geometri, måttskisser och egenskaper presenteras till höger på sidan. Vald produkt kan infogas direkt i ett MagiCAD- eller Revit-projekt.

Se demonstrationen om hur Purus Selection Tools fungerar:

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.