Manufacturer Apps för el- och VVS-tillverkare

MagiCAD Cloud Selection Tools och Plugins

Manufacturer Apps (tillverkar-appar) för el- och VVS-tillverkare består av MagiCAD Cloud Selection Tools och Plugins. MagiCAD Cloud Selection Tools används för snabb och enkel produktkonfiguration med inbyggd BIM-kompatibilitet. MagiCAD Plugin används för att integrera befintliga konfigurationsverktyg till BIM-projekteringsprogramvaror som MagiCAD, AutoCAD eller Revit. För el- och VVS-tillverkare är värdet av produktvalsprogram och plugin en förbättrad användbarhet och produktsynlighet.

Att utveckla tillverkarappar hör till våra huvudtjänster för el- och VVS-tillverkare. Vi har utvecklat över 65 MagiCAD Cloud Selection Tools och Plugins till fler än 20 olika tillverkare. Våra tillverkarappar är alltid skräddarsydda efter el- och VVS-tillverkarens specifika produkter, men vårt erfarna team gör apputvecklingen enkel för dig. Kontakta Manufacturer Services för ytterligare information om tillverkarappar eller ta en titt på de MagiCAD Cloud Selection Tools och Plugins vi utvecklat tidigare.

MagiCAD Selection Tools

MagiCAD Cloud är en fantastisk plattform för att bygga användarvänliga verktyg för BIM-produkturval på ett kostnadseffektivt sätt, eftersom systemet är direkt anslutet till MagiCAD, AutoCAD och Revit.
Läs mer om MagiCAD Selection Tools ›

MagiCAD Plugins

Har ni redan ett urvalsprogram som ni vill integrera i BIM-projekteringsprocessen? Med ett specificerat plugin kan ni koppla samman era befintliga urvalsprogram med MagiCAD, AutoCAD och Revit.
Läs mer om Plugins ›

Manufacturer Hub

Manufacturer Hub ger dig tillgång till Manufacturer Apps-statistik. Här ingår både MagiCAD Selection Tools- och Plugin-statistik. Om du är befintlig kund hos oss och inte har tillgång till Manufacturer Hub ska du kontakta oss för att få dina inloggningsuppgifter.
Logga in på Manufacturer Hub »