Sök

MagiCAD Cloud Selection Tools

MagiCAD Cloud Selection Tools

El- och VVS-produktkonfiguratorer som tar ert produkterbjudande till nästa nivå

Vad är en produktkonfigurator?

En produktkonfigurator är en onlinelösning som förenklar presentationen av komplexa eller skräddarsydda el- och VVS-produkter. Våra produktkonfigurator, MagiCAD Cloud Selection Tools, använder BIM-objekt i MagiCAD Cloud. Denna integrering säkerställer att de är BIM-färdiga och skalbara. När slutanvändaren konfigurerar en eller flera produkter med hjälp av MagiCAD Cloud Selection Tool integreras produkterna sömlöst i projektet vilket förbättrar BIM-versionen av byggnaden. På så vis ökar sannolikheten att dessa produkter används i det faktiska byggprojektet avsevärt.

Hur fungerar produktkonfiguratorer?

Produktkonfiguratorn öppnas via en webbläsare eller direkt i el- och VVS-projekteringslösningen. Den rekommenderar på ett intelligent sätt produkter utifrån användarinput eller projektdata och kan beräkna exakta produktmått. När produkter eller paket väl har konfigurerats integreras de i projektet som BIM-objekt med exakta tekniska uppgifter. Säljare kan också använda verktyget för att ange egenskaper och dimensioner och på så vis skapa kundanpassade konfigurationer. För tillverkare tar konfiguratorns sömlösa BIM-integrering produkterbjudandet ett steg längre i digitaliseringsresan.

Konfiguratorverktyget integreras sömlöst med el- och VVS-projekteringslösningen

MagiCAD Cloud Selection Tools - User input

Inmatning av användare

Konfiguratorn kan nås från en webbläsare eller direkt från en el- och VVS-projekteringslösning. Den styrs med användarinmatning eller hämtar projektspecifik data från ett projekt.

CPQ-configure

Konfiguration

Verktyget konfigurerar och beräknar automatiskt produktspecifikationer utifrån användarens inmatningar eller projektdata.

MagiCAD Cloud Selection Tools - Insert

Infogning

När produkten konfigurerats kan den infogas i projektet med korrekta tekniska uppgifter.

Därför ska du välja MagiCAD Cloud Selection Tools för dina produkter

Din engagerade el- och VVS-programvarupartner

Vi har specialiserat oss uteslutande på el- och VVS-branschen. Vår djupa kunskap säkerställer effektiv el- och VVS-programvaruutveckling och och insikt i framtiden för el- och VVS-projektering.

Enkelt utveckling av digitala verktyg

MagiCAD Cloud Selection Tools specialbyggs för varje tillverkares egna produkter. Programvaruutvecklingen sker med våra beprövade komponenter, vilket garanterar en effektiv och problemfri lösning.

Enkel marknadsföring av komplexa produkter

Våra verktyg är utformade för konfigurerbara produkter. De möjliggör 3D-stöd och specialberäkningar, vilket förenklar visualiseringen av komplex data över exempelvis tryckfall och ljud.

Sömlös integrering med el- och VVS-projekteringslösningar

Verktygen vi utvecklar integreras enkelt med MagiCAD och Revit. Denna integrering säkerställer synligheten bland projektörer och erbjuder detaljerad användningsdata om era produkter.

Kontakta oss

Hur presenterar ni ert produkterbjudande för slutanvändarna? Kan vår expertis inom programvaruutveckling vara till nytta för er?