Sök

Branded Pages - BIM Platform for MEP Products

Branded Pages – BIM-plattform för el- och VVS-produkter

Dra nytta av Branded pages i MagiCAD Cloud

Behöver du en BIM-plattform för att marknadsföra dina el- och VVS-produkter? Branded pages i MagiCAD Cloud är ett personanpassat sätt för tillverkare att visa egna produkter i en funktionell onlinekatalog som är lätt att dela. Det är inte bara ett BIM-objektbibliotek med tillverkarens egna varumärken och många funktioner, utan är också ett effektivt digitalt marknadsföringsverktyg som snabbar på användningen av tillverkarens produkter för el- och VVS-projektörer i en projekteringsprogramvara.

Branded pages – BIM-plattformen för el och VVS-tillverkare med kraftfulla anslutningsalternativ

Branded pages är el- och VVS-tillverkares personliga BIM-plattform som drivs från MagiCAD Cloud. Kraftfulla anslutningsmöjligheter innebär att tillverkarens varumärke är direkt synligt i projekteringsprogramvaran och att tillverkarens produkter enklare kan användas av el- och VVS-projektören.

Nå projektörer direkt i projekteringsprogram

Med varumärkesanpassade sidor kan tillverkare visa sina produktbibliotek på MagiCAD för AutoCAD, MagiCAD för BricsCAD, MagiCAD för Revit och fristående Revit. Detta innebär att projektörer enkelt kan välja dessa produkter till sina projekt.

Särskilt utformat för el- och VVS

Branded pages har utformats specifikt för el- och VVS. BIM-plattformen har stöd för tekniska sökningar och intelligent filtrering även för anpassade produkter.

Tillverkardefinierade produktklassningar

Tillverkare kan visa unika produktgrupper och hjälpa slutanvändare filtrera och enkelt hitta rätt produkter. Produktgrupper definieras av tillverkaren i produktmodelleringen.

Tillverkarens kollektioner

Tillverkare kan enkelt skapa och publicera sina egna uppsättningar för slutanvändare på sina varumärkesanpassade sidor. På så vis kan projektörer enklare och snabbare hitta rätt produktkombinationer.

Annonsbanderoller som lyfter fram nya produkter

Tillverkare kan lägga till och hantera annonsbanderoller överst på sina varumärkesanpassade sidor. Detta är ett enkelt sätt att lyfta fram nya produkter eller andra viktiga uppdateringar i BIM-plattformen för slutanvändare.

Vad är en BIM-plattform för el-och VVS-produkter?

För el- och VVS-tillverkare är BIM-plattformen helt enkelt en samling BIM-produkter, tillgängliga på tillverkarens webbplats. Den ger en enkel åtkomst för slutanvändare till tillverkarens verifierade BIM-objekt i olika format. Det är en onlineproduktplattform där tillämpliga BIM-produkter enkelt väljs ut och används till exempel av el- och VVS-projektörer och BIM-ansvariga.

Kontakta oss

Vill du visa upp din BIM-plattform i MagiCAD för AutoCAD, MagiCAD för BricsCAD, MagiCAD för Revit och fristående Revit?