Sök

Topp 10 anledningar till att implementera BIM

21.01.2020

MagiCAD Group

BIM

Varför ska man använda BIM?

BIM används för att effektivisera byggprocessen, minska svinnet under byggnationen och för att förbättra byggnadens effektivitet och kvalitet.

Många avancerade branscher har bemästrat konceptet ”failing fast . Det innebär att experimentera och testa nya saker, även om den första gången innebär misslyckande, leder det till iteration och möjlig framgång. Att planera byggandet innan någon maskin når marken är sättet att ”fail fast” på. Det är svårt att experimentera med tegel och murbruk och samtidigt överleva i en miljö som kännetecknas av tid, ekonomiskt tryck, snabba tidsfrister, stora och distribuerade arbetsteam samt enorma finansiella lån.

Med traditionella konstruktionsmetoder, där teamet rör sig från en fas till en annan i projektet, försvinner en del information. Med BIM (Building Information Modelling) samlas informationen in digitalt och är därefter tillgänglig när det behövs, var det än behövs, oberoende av vem som behöver den. Implementering av BIM innebär att införa ett kontinuerligt flöde av information. Varje fas i byggnadsprocessen, från tidig planering och projektering, till konstruktion, drift, underhåll och återvinning, fångas upp digitalt. Det öppnar nya möjligheter att förbättra effektiviteten, noggrannheten, samarbetet och samverkan mellan företagen som är delaktiga i byggnationen. Vi lever i en tid med automatiseringar. Varje affärsprocess digitaliseras och varje beslut drivs av data. World Economic Forum har beskrivit digitaliseringen som den ”Fjärde industriella revolutionen” där maskiner, som matas med data, exponentiellt kommer omvandla processer i alla branscher.

Topp 10 anledningar till att implementera BIM

  1. Via snabbt utbyte av information, kan olika scenarion upptäckas och testas snabbare, vilket möjliggör fler iterationer av arkitektur, struktur och konstruktionssystem. Det kan i sin tur resultera i en exakt och optimerad byggnadsmodell.
  2. Alla ritningar kan slås samman till en omfattande 3D-modell. På så sätt undviker man att tappa information och möjliggör mer kvalificerade beslut som baseras på faktiska data.
  3. Nödvändiga beräkningar för ventilations-, värme- och rörsystem kan utföras snabbt och enkelt.
  4. All den geometriska och rumsliga data som krävs för att utföra energiberäkningar kan skapas direkt från modellen.
  5. Att säkra överensstämmelser med miljökrav är enklare och den ökade effektiviteten hjälper till att reducera byggnadens livscykelkostnader.
  6. Integrationen av kostnads- och schemaläggningsdata möjliggör kostnadsberäkningar
  7. Exakta mängdberäkningar kan produceras direkt från modellen.
  8. Data som krävs för att kontrollera upphandlingar kan kopplas direkt med modellen, vilket optimerar upphandlingsprocessen.
  9. Den detaljerade modellen innehåller all data och geometri som krävs för korrekt installation av MEP-system.
  10. När byggnaden är klar kommer den senaste versionen av modellen att ligga som grund för beslutsfattare och underhållsansvariga. Det möjliggör förebyggande förvaltning, bättre planering av underhåll och reparationer av byggnaden.