Sök

Toppfunktioner MagiCAD för Revit del 5 – Angle to Horizontal

06.03.2019

MagiCAD Group

Funktioner
MagiCAD for Revit

I sista delen i vår bloggserie ”Toppfunktioner i MagiCAD för Revit” kommer vi prata om funktionen Angle to Horizontal.

Har du missat de tidigare inläggen så hittar du dem här:

Angle to Horizontal

Denna funktion är väldigt bra när man vill på ett enkelt sätt rita från en höjd till en annan och definiera vilken vinkel som används.

Du hittar funktionen under MagiCAD Ventilation/MagiCAD Piping/MagiCAD Electrical -> Angle to Horizontal.

När du startar kommandot med knappen Angel to Horizontal så klickar du på önskad ände på kanalen, röret eller stegen och gör din höjdförändring med alternativ enligt nedan.

Du kan även klicka på sidan av kanalen, röret eller stegen och göra ett avstick, ange dina val i dialogen, klicka sedan på den sidan av objektet du vill ha ditt avstick på.

Funktionen finns även tillgänglig under tiden som du ritar om du startar ritkommandot via MagiCADs funktioner: Duct, Pipe, Cable Tray, Coundit eller Create similar. I detta läge kan du inte skapa avstick enligt ovan utan du kan endast göra höjdförändringar i objektets längdriktning.

I dialogrutan under Angle to horizontal väljer man standard vinkel eller valfri vinkel.

Under Parameters ges möjlighet att rita med annan dimension, till exempel när man ritar ett avstick från en huvudkanal. Det är också möjligt att styra över isolering samt dimensioneringsmetod för det objekt som ska ritas.

Under Alignment anger man den nya nivån man ska till som över, centrum eller underkant på kanalen, röret eller stegen. Om Justify to selected object är markerat så kan man rita kanalen, röret eller stegen med samma över-, underkant eller centrumlinje som det objekt man klickar på efter att man klickat på önskad knapp.

Om Justify to selected object är avmarkerat så ritar man kanalen, röret eller stegen ovanför, under eller på samma höjd som det objekt man klickar på efter man klickat på önskad knapp.

Alignment adderar angivet värde så man hamnar högre eller lägre än valt objekt. Continue drawing ger dig möjlighet att fortsätta rita efter din höjdförändring.

Under Ducts kan man ändra kanalserie och avgrenings typ, t-rör eller avstick samt produkt om det finns alternativ till det.