Sök

Vallox MagiCAD Cloud Selection Tool


MagiCAD Connect for Revit »
MagiCAD Connect for AutoCAD »
Online version* »

* To insert the product to the BIM project, please use MagiCAD Connect instead.


I Vallox MagiCAD Cloud Selection Tool kan användaren filtrera alla tillgängliga luftbehandlingsaggregat utifrån nödvändigt luftflöde och tryckfall. Luftflödes- och tryckfallskrav på kanalsystemet i MagiCAD- eller Revit-projektet skickas automatiskt till urvalsverktyget när det startas från applikationen med MagiCAD

Användaren kan sedan välja önskad luftbehandlingsaggregat (Air Handling Unit, AHU) i listan. Urvalsverktyget räknar fram den fläkthastighet som krävs av AHU för att tillgodose de krav som användaren matat in. Utöver 3D-geometri – dimensioner, bild och produktegenskaper – ger applikationen också datavisualiseringar där användaren får tillgång till ventilations- och ljuddatadiagram. Den valda produkten kan sedan läggas in direkt i en MagiCAD- eller Revit-ritning.

Funktioner i Vallox MagiCAD Cloud Selection Tool

  • Användarkontroll och projektledningsfunktioner
  • Enhetshantering
  • PDF-rapporter och materialberäkningar
  • Väderdata
  • Finska energiberäkningar D2, D3
  • LCC-beräkningar
  • BIM-kompatibilitet via MagiCAD för AutoCAD, MagiCAD för Revit och enbart Revit