Sök

Utforska din organisations samlade expertis inom MagiCAD

24.04.2024

MagiCAD Group

Företagsnyheter

Även proffs inom sitt område behöver kontinuerlig utveckling för att hålla sig uppdaterade. För att dra en referens till idrottsvärlden – du kan spela fotboll på en nivå för nöjes skull väldigt länge, men har du en strävan efter att förbättra dig, antingen genom personligt intresse eller yttre påverkan, då behöver du så småningom en gedigen träningsplan för att bli bättre. Detta gäller såklart även inom arbetslivet för att hålla sig ”i framkant”.

En branch i förändring

Branschen för Bygg- och installationsprojektering genomgår ständiga förändringar, drivna av teknologisk innovation. På samma sätt befinner vi oss som tillhandahållare av MagiCAD för MEP-design mitt i denna utveckling. Våra kunder och användare av MagiCAD behöver anpassa sig till nya och uppdaterade funktioner kontinuerligt för att effektivisera sitt arbete, och det skapar en konstant efterfrågan på utbildning och kunskapsuppdatering.

Därför har vi utvecklat en tjänst som vi kallar Kontinuerlig Kompetensutveckling. Hjärtat i detta erbjudande är kunskapsinventeringen, en omfattande och skräddarsydd utvärdering som syftar till att identifiera kunskapsluckor hos användare av MagiCAD. Denna inventering är utformad för att noggrant analysera deltagarnas nuvarande färdighetsnivåer, förståelse för verktyget och förmåga att tillämpa det i sina arbetsprocesser. Resultaten från inventeringen ger en tydlig bild av varje deltagares behov och utgör grunden för de rekommenderade utbildningsplanerna.

Metator – först ut

Ett av de första företagen att genomgå denna kunskapsinventering var Stockholmsbaserade Metator VVS Konsult AB. Av deras 13 anställda arbetar cirka 10 i MagiCAD VVS för både Revit och AutoCAD, i varierande utsträckning. När Jonas Forsman, Uppdragsansvarig, på Metator blev tillfrågad om att vara en del av Kontinuerlig Kompetensutveckling var det inget tvivel om att de ville delta.

”Vi märker att branschen ställer allt hårdare krav på integration direkt i modelleringen. Samtidigt ställs högre krav på redovisning och beräkning drivet av ökat fokus på energi-/miljöaspekter och materialhantering. Projekteringsbudgetar  tar dock sällan hänsyn till detta merarbete. För att hantera detta behöver vi arbeta effektivare i projekteringen och bättre kunna nyttja de verktyg som finns. Det var framför allt därför jag såg möjligheten att vidareutveckla vår personals kunskaper. Att effektivisera arbetet kommer att gynna både oss och våra beställare i slutändan.”

Skräddarsytt utbildningspaket

Baserat på resultaten från kunskapsinventeringen erbjuder vi skräddarsydda utbildningsprogram som främst omfattar avancerade kurser men i vissa fall även grundkurser. Dessa kurser är utformade för att täcka specifika kunskapsluckor och säkerställa att deltagarna inte bara får en grundläggande förståelse för MagiCAD utan även lär sig att effektivt tillämpa avancerade funktioner och tekniker i sina arbetsprocesser.

I fallet med Metator visade testresultaten att de största behoven i personalstyrkan kunde tillgodoses genom fortsättningskurserna ”Arbeta smartare” och ”Beräkningar”.

”Att vidareutbilda baserat på kunskapsinventering var en ögonöppnare för oss och något som inte hade slagit oss tidigare. Men det var lätt för oss att förstå att vi hade mycket att vinna på att genomgå denna inventering och vi ser fram mot att se vilka resultat detta kommer att ge oss inom bolaget både på kort och lång sikt.”

Vill du veta mer om hur du och sitt företag kan genomgå denna kunskapsinventering med oss? Kontakta oss för mer information.