Sök

Vad är en digital tvilling?

17.06.2019

MagiCAD Group

BIM
Hållbart byggande
Whitepapers

Vad är en digital tvilling? En digital tvilling är en digital kopia av ett fysiskt objekt. Till exempel kan man kan skapa en digital tvilling av en produkt, en byggnad eller en hel stad.

Med hjälp av BIM är det möjligt att göra en exakt kopia av en fysisk byggnad. Att skapa en sådan digital tvilling kan ske när som helst i byggprocessen men är att föredra redan i planeringsfasen. I denna fasen det finns mycket pengar att spara. Detta genom att man kan göra olika simuleringar av byggnaden innan något har börjat byggas. Även när byggnaden står färdig kan man fortsätta att nyttja den digitala tvillingen genom att fortsätta fylla på med faktiska data, som till exempel energiförbrukning, temperatur, luftfuktighet från bygganden.

En digital tvilling av en byggnad används till att optimera den fysiska miljön för de människor som vistas i byggnaden. Till exempel, vad händer med inomhusklimatet om ett kontor fylls med dubbelt så många personer? Men också för att optimera ekonomiska beslut ur olika aspekter. Byggnadens miljöpåverkan kan även analyseras i modellen. Ju mer komplett den digitala tvillingen är desto större precision. Med hjälp av teknik från till exempel sensorer kan man koppla upp olika system direkt till sin digitala tvilling.

När en digital tvilling används och uppdateras under byggnadens hela livscykel sparas pengar i form av välplanerat underhåll, lägre energiförbrukning och minskade driftstopp och som följd sparas även många arbetstimmar.

Vad innehåller en digital tvilling?

En digital tvilling innehåller i grova drag följande delar:

  • konstruktions- och designdata
  • underhållsprogramvara
  • verkliga data från IoT-enheter och sensorer i byggnaden
  • machine learning som tolkar och hanterar all data
  • feedback från användarna

Vad används en digital tvilling till i byggbranschen?

Här är några situationer där en digital tvilling kan användas i byggbranschen:

  • Fastighetsförvaltning. Fastighetsägaren ha framförhållning och genomföra planerat underhåll för att undvika oplanerade och kostsamma stopp. Istället för att utgå från en plan där underhållsarbeten ska göras med jämna mellanrum kan arbetena utföras när det behövs. I de fall kan den digitala tvillingen istället säga till när det är dags.
  • Katastrofplanering. Med hjälp av den digitala tvillingen kan räddningstjänsten vid en katastrof utföra sitt jobb mer precist och snabbt utrymma vid behov.
  • Utrymmeshantering. Användandet av byggnadens utrymme kan med hjälp av modellen analyseras och omfördelas.
  • Analys. Genom att analysera data från den digitala tvillingen får man fram underlag för nybyggnation eller utbyggnad av befintlig byggnad.
  • Simulering. Genom att testa olika scenarier i den digitala tvillingen får man svar på vad som händer vid en liknande situation i den verkliga byggnaden. Vad händer till exempel med luftkvalitén i ett konferensrum om man är fler personer i rummet än vad det är dimensionerat för.

Varför ska man använda en digital tvilling?

Först och främst så är det betydligt billigare att modellera och testa i en digital produkt än i en fysisk byggnad. I den digitala världen kan man göra misstag utan att det ställer till det eller blir stora oväntade kostnader.

Många undersökningar pekar på att den största delen av en byggnads livscykelkostnader läggs på drift och underhåll (70% av den totala kostnaden). Genom att lägga mer resurser i planeringsfasen (som idag utgör cirka 1% av den totala kostnaden för en byggnad) kan man minimera kostnaden för drift och underhåll. Redan innan byggnationen påbörjas går det att bygga upp byggnaden digitalt och testa fram de mest optimala och kostnadseffektiva lösningarna för just den byggnaden.

Med en digital tvilling är det också enkelt att göra en livscykelanalys och livscykelkostnadskalkyl av produkter som ska installeras i projektet. På så sätt köper man in den optimala produkten och inte den som endast är billigast i inköp.

En annan fördel är att installatörer och projektörer med hjälp av AR och VR kan få en mer verklighetstrogen bild av komplicerade situationer och utrymmen, där det är svårt att komma åt att titta i verkligheten. Detta gör också att installatörerna och projektörerna får mer förståelse för varandras arbete, det vill säga det underlättar installationssamordningen i projekteringsskedet. Feedback från verkliga data genom den digitala tvillingen kompetensutvecklar också projektörer inför framtida projekt.

Nyfiken på att läsa mer om ämnet?

I vårt whitepaper kan du läsa mer om digital tvilling

Ladda ner vårt whitepaper  ”Minska kostnaden för en byggnads livscykel med hjälp av BIM”