MagiCAD för MEP

Kraftfull designprogramvara inom Revit och AutoCAD

Kontakta oss för mer information

MagiCAD är den främsta BIM-lösningen för el- och VVS-projektering (MEP) och används av tusentals företag i över 80 länder runt hela världen.

Med MagiCAD blir användningen av BIM-modeller enklare, snabbare och mer noggrann. MagiCAD är helt integrerat i Autodesks Revit- och AutoCAD-plattformar och erbjuder en uppsättning kraftfulla modelleringsfunktioner för varje enskild MEP-disciplin med möjlighet till integrerade systemberäkningar. Med MagiCAD projekterar du med över 1 000 000 intelligenta tillverkarverifierade BIM-objekt från ledande MEP-tillverkare. Dessutom har MagiCAD stöd för många lokala standarder och symboler som möjliggör en unik och verklig gränsöverskridande lösning.

”Bygg en digital modell och säkerställ att allt fungerar när projektet fortfarande är i ritfasen”

Kraftfulla ritfunktioner med MagiCAD

Ett omfattande bibliotek med tillverkarinnehåll

Med MagiCAD designar du med riktiga produkter från början. Om du behöver en ventil, radiator, avluftare eller annan installationsprodukt kan du välja den ur Europas största bibliotek av tillverkarverifierade BIM-objekt och infoga den direkt i den aktiva modellen. MagiCAD möjliggör omedelbar åtkomst till över 1 000 000 datarika MEP-objekt från 290 ledande internationella tillverkare. Om du behöver använda specifika produkter som inte är del av vårt omfattande sortiment av färdiga BIM-objekt kan du ladda ner och installera vår användarvänliga modelleringsapplikation MagiCAD Create. Med MagiCAD Create kan du snabbt skapa de objekt du behöver genom att redigera de generiska varianterna i vårt bibliotek.

Lokaliserade standarder för integrerade konstruktionsberäkningar

MagiCADs BIM-objekt är modellerade från fysiska produkter till en hög detaljnivå, med korrekta dimensioner och teknisk information från tillverkarna. Värden för tryckfall, ljudnivåer, värme- och kylkapacitet och andra uppgifter finns alltid i modellen, vilket möjliggör exakta beräkningar under designarbetet. Kombinationen av MagiCAD-funktioner och BIM-objekt säkerställer att den slutgiltiga ritningen fungerar som den ska. Dessutom är MagiCAD lokaliserad för att uppfylla beräknings-, presentations- och arbetsflödeskraven på flera av de större europeiska marknaderna. På så vis kan kunden genomföra helintegrerade tryckfallsberäkningar, tappvatten- och dräneringsberäkningar och sprinklerberäkningar i enlighet med lokala standarder.

Tidsbesparande produktivitetsverktyg

I MagiCAD ingår en uppsättning smarta och effektiva produktivitetsfunktioner som finns tillgängliga i alla MagiCAD-moduler. Bland dessa kan nämnas Split Segment Tool som används för att kapa kanaler, rör eller kabelskenor till standardlängder, Running Index Tool som numrerar komponenter och utrustning i unikt konfigurerbara nummerformat, och ett sök- och ersättverktyg som ersätter valfri produkttyp med en annan liknande typ.

Automatiserade modelleringsverktyg

MagiCAD automatiserar många tidskrävande rutinuppgifter inom MEP-projektering, inklusive skapande och redigering av standardanslutningar, kanal- och rörkorsningar, höjdförändringar samt olika mer krävande anslutningar och justeringar. Här ingår exempelvis avancerad samordning av distributionstjänster, rör-till-radiator, rör-till-avlopp, andra röranslutningar och excentriska reduktioner. MagiCAD möjliggör uppritning av kanaler och rör direkt med användardefinierbara och flexibelt storleksanpassade isoleringsserier.

Avancerade samordningsverktyg

MagiCAD möjliggör Clash Detection i realtid eller efter behov.  Builderswork kan genereras automatiskt utifrån utrymmeskraven runt och mellan kanaler, rör, kabelskenor, brandspjäll etc., inklusive isolering. Dessutom ger programvaran integrerade verktyg för att skapa BOM-rapporter (Bill Of Materials) vilket ger förbättrad kostnadshantering och en mer effektiv beställningsprocess. MagiCAD är också helt kompatibelt med den senaste IFC-standarden vilket ger användare möjlighet att exportera projektmodeller i IFC-format en och en eller i bulk med alla valda egenskapsuppsättningar definierade.

Lokaliserat innehåll

Projektmallarna gör det möjligt att definiera viktiga element i projektet i förväg. Exempelvis kan produktmodeller och familjer väljas för användning i förväg och särskilda beräkningsmetoder kan göras tillgängliga. Du kan använda MagiCAD:s färdiga, marknadsspecifika och lokaliserade projektmallar eller förkonfigurera själv. Mallarna sparar tid i designfasen eftersom de möjliggör en mer logisk designprocess och bidrar till att misstag kan undvikas. Dessutom erbjuder MagiCAD möjligheten att lägga till lokala 2D-symboler till utvalda 3D-modeller plus ett dynamiskt installationsgränssnitt som tar i bruk den valda produkten.

Tilläggsprogram och urvalsverktyg

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av tilläggsprogram som ansluter tillverkarnas egna programvaror för produktsortiment, konfiguration och storleksberäkningar direkt i MagiCAD. När en produkt, som till exempel en lufthanteringsenhet, konfigureras med ett tilläggsprogram kan den importeras till projektet i RFA-format tillsammans med dimensioner, symboler, anslutningspunkter och tekniska data.

Automatiserade modelleringsverktyg

MagiCAD automatiserar många tidskrävande rutinuppgifter inom MEP-projektering, inklusive skapande och redigering av standardanslutningar, kanal- och rörkorsningar, höjdförändringar samt olika mer krävande anslutningar och justeringar.

Se hur MagiCAD dubblerar produktiviteten i MED-projekteringen

”MagiCAD är bäst på marknaden. Andra tillgängliga programvarupaket från USA har inte samma kvalitet som detta finska system. MagiCAD är användarvänligt och är lätt att komma igång med. Framför allt är vi mycket nöjda med att kunna genomföra alla våra beräkningar direkt i MagiCAD istället för att genomföra dem separat.”

Mattias Torberntsson, Bengt Dahlgren, Sverige
Projektnamn: Karlatornet. Nordens högsta byggnad

Maximera fördelarna med BIM med hjälp av MagiCAD

Digitaliseringen har möjliggjort produktivitetsförbättringar i alla branscher. Byggbranschen ligger efter i detta område, så det finns många vinster att hämta hem.

I en perfekt BIM-värld skulle alla byggprojekt bli slutförda i tid och innanför budgetramarna. De olika intressenter som var involverade i projekten skulle samarbeta och kommunicera supersmidigt oavsett vilken fysisk plats de befann sig på. Färdiga byggnader skulle levereras med avancerade underhållsplaner, tillgångsregister samt energi- och systeminformation. Efter överlämningen till kunden skulle byggnaden tillgodose exakt de behov som den byggts för. Detta är inte en framtidsdröm. Vi har dessa verktyg i dag. Med rätt förståelse för vad som kan åstadkommas med BIM gör branschfolk över hela världen investeringar för att nå dessa resultat.

Leder vägen för BIM i MEP-projektering

MagiCAD möjliggör snabb modellering och helintegrerade teknikberäkningar som gör konstruktionen av BIM-modeller med hög precision enklare, mer flexibel och mindre tidskrävande. Vid projektering med MagiCAD har du tillgång till allt som krävs för att utföra också de allra mest krävande BIM-projekten. En funktionell 3D-informationsmodell över hela systemet erbjuder en bas med större precision och mer information för ditt arbete än motsvarande 2D-ritningar som saknar inkorporerade data. Med BIM går det att kontrollera i förväg huruvida specifika verkliga komponenter är lämpliga för den planerade installationen, både utifrån geometriska utrymmeskrav och ur ett tekniskt driftsperspektiv.

MagiCAD möjliggör också detaljerade integrerade beräkningar och nya samarbetsnivåer mellan projektpartner. MagiCAD skapar en komplett, användarvänlig informationsmodell som kan användas som ett mycket värdefullt informationslager under hela byggnadens livslängd, från tidig konceptfas, genom byggprocessen och MEP-installationen ända till fastighetsförvaltningen och underhållsprocesserna.

MagiCAD Projects

ELT, The World’s Largest Telescope | Digierre3

”Vi har positiva erfarenheter av att arbeta med MagiCAD för att designa VVS-systemen för ELT.”

Läs mer ›

Helsingfors centrumbibliotek Ode | Ramboll

”Tack vare funktionerna i MagiCAD kan projektörerna lita på att systemet fungerar på rätt sätt.”

Läs mer ›

New Karolinska Solna | Skanska

”En av de viktigaste fördelarna med MagiCAD i projektet är att så mycket information överförs och lagras i modellerna…”

Läs mer ›

Kontakta oss för mer information

Enter your inquiry here.
First Name*
Last name*
E-mail*
Phone
Company*
City*
Business Sector*
Ja, jag skulle vilja prenumerera på ert nyhetsbrev
All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCADs Privacy Policy