Sök

MagiCAD Room Added information to MEP model

Addera information till el- och VVS-modellen

När modellen för MagiCAD Room är ansluten till en modell för MagiCAD Ventilation, Piping eller Electrical kommer varje produkt att ha information om utrymmesplacering. Denna information kan användas på olika sätt, t.ex. till utrymmesspecifika rapporter och materiallistor. Utrymmesinformation kan även användas exempelvis som en del av produktidentifieringskoden.