Sök

MagiCAD Schematics dialog for building automation connection

Automatiska byggnads­­automations­­anslutningar

Konfigurera symboler som inkluderar automatiska byggnadsautomationsanslutningar

  • Definiera symboler med byggnadsautomationsanslutningar 
  • Skapa anslutningar automatiskt när du lägger till en symbol i en schemaritning 

Byggnadsautomationsanslutningar kan medföra mycket repetitivt arbete i schemaritningen eftersom kablar måste dras och anslutningar göras individuellt för varje apparat. Med MagiCAD kan du inkludera all denna information i symboldefinitionerna.  

Du kan definiera egenskaper för byggnadsautomatiseringens anslutningar och välja symbolpresentation för varje anslutning. Konfigurationen kan sedan sparas som en ny enhetssymbol.  

När du placerar en förkonfigurerad symbol på schemaritningen kommer MagiCAD att rita tillhörande kablar och anslutningspunkter automatiskt utan något manuellt arbete.