Sök

Schematics
MagiCAD Schematics automatic riser diagrams Image

Automatiska huvudlednings­scheman

Skapa automatiska huvudledningscheman för elnät och klenspänningsnät

  • Skapa och uppdatera automatiska huvudledningsscheman baserat på en 3D-modell 
  • Länka schematiska symboler och linjer till objekt och grupper i modellen 
  • Synkronisera parametrar mellan schemaritning och modell 

Med MagiCAD kan du skapa schemaritningar över automatiska huvudledningar för både elnät (huvudledningsschema) och klenspänningsnät (ELV-huvudledningsschema) som data- och kommunikationsnät. Objekt och grupper i modellen kopplas automatiskt till symboler och linjer i schemaritningarna. Det finns också flera alternativ och konfigurationer tillgängliga som säkerställer att schemat som skapats ser ut precis som du vill. 

Det är enkelt att hålla huvudledningsschemat uppdaterat. Du kan helt enkelt mappa parametrar eller länka apparatgrupper till schemasymboler och sedan med ett klick synkronisera dem så att alla ändringar uppdateras mellan modellen och schemat.  

Observera: Dessa funktioner kräver en MagiCAD Schematics- och en MagiCAD Electrical-licens.