Sök

MagiCAD Comfort Energy Calculations for temperatures of premises in summer and winter

Beräkningar för temperaturer i lokaler på sommar och vinter

RIUSKA tar hänsyn till strukturer, massivitet, lokalt väder, termiska laster, användningstider och så vidare. Programmet utför timbaserade beräkningar, t.ex. årlig energiförbrukning, temperaturer i olika utrymmen och deras beständighet samt värme- och kylbehov.