Sök

MagiCAD Schematics window with system information

Dela systeminformation mellan modell och schema

Använd samma systeminformation i ventilations- och rörprojekt och schemaprojekt

  • Håll systeminformationen uppdaterad 
  • Definiera system i schemat före nätverksmodellering 
  • Tagga systeminformation till schemaritning 

Med MagiCAD kan du koppla ett ventilations- och rörprojekt till ett schemaprojekt. När de kopplats samman är samma systeminformation tillgänglig för båda tillämpningarna.  

Genom att länka systeminformationen kan du definiera system redan i ett tidigt projektskede när du skapar schemaritningar och sedan använda samma systeminformation senare i modelleringen av kanal- eller rörsystem.  

När modell och schema delar samma systeminformation är det lätt att hålla data uppdaterade med eventuella ändringar som görs under projektets gång.  

Ventilations- och rörsysteminformation kan nås genom symbolerna och linjerna i schemaritningen så att du kan tagga systeminformation direkt i schemaritningen.