Sök

MagiCAD Ventilation Distribution boxes

Fördelningslådor

Fördelningslådor underlättar kanaldragning i trånga utrymmen

  • Fördela luft till flera kanaler 
  • Ta in luft från flera kanaler 
  • Spara utrymme i systemprojekteringen 

 Det tillgängliga utrymmet för ventilationssystem är ofta begränsat och att få plats med flera kanaler i ett litet utrymme utan konstruktionsförändringar kan vara svårt. 

 Om du inte har utrymmet som krävs för segment och kopplingar kan du istället använda en fördelningslåda. Med en fördelningslåda kan du distribuera luft från en kanal till flera andra, eller i frånluftssystem ta in luft från flera kanaler till en. 

MagiCAD har både generiska och produktspecifika fördelningslådor för ventilationssystem.