Sök

MagiCAD Schematics Easy-symbol installation and definition

Enkel installation och definition av symboler

Effektiva funktioner för att definiera symboler och lägga till dem i schemaritningar

  • Dra och släpp symboler till ritningen 
  • Skapa symbolanslutningar automatiskt 
  • Definiera symbol- och linjekombinationer för senare användning 

MagiCAD gör det enklare att skapa scheman med effektiva verktyg för att definiera och lägga till symboler. Med symboldefinitioner kan du konfigurera parametrar och standardvärden som ingår i familjen när symbolen installeras. Symboldefinitioner kan lagras i datasetet för senare användning.  

Det är enkelt att lägga till symboler i schemat. Bara dra och släpp symboler från MagiCAD-verktygspaletten för symbolinstallation till ritningen. Tillgängliga symboler kan organiseras i grupper så att det blir enklare att hitta rätt symbol. Du kan definiera symbolinformationen antingen när du lägger till symbolen eller efteråt. Symboler kommer också ärva information från anslutna systemsegment.  

När du lägger till en symbol i schemat sker alla nödvändiga anslutningar automatiskt. Symbolerna kommer också alltid att förbli anslutna i linjen när du antingen sträcker ut linjen eller flyttar en enskild symbol. 

Symboler och linjer kan också kombineras som fördefinierade symbolsammansättningar och lagras i datasetet för senare användning. Detta är praktiskt när du arbetar med återkommande element eller lägger till mer komplexa kombinationer.