Sök

MagiCAD Electrical Switchboard schematics

Enlinjescheman

Skapa automatiskt gruppbaserade enlinjescheman för alla elcentraler i ett projekt 

  • Skapa automatiska enlinjescheman 
  • Redigera egenskaperna för de scheman som skapats 
  • Synkronisera ändringar mellan schema och modell 

 Skapa enlinjescheman automatiskt baserat på gruppsanslutningar. Schemalayouterna är flexibla och kan konfigureras för att uppfylla företags- eller projektspecifika krav. 

 När ett schema har genererats kan dess egenskaper ändras. Grupper kan numreras om, lednings- och grupptyper kan ändras och andra elegenskaper kan justeras. De ändringar som görs i schemat eller modellen kan synkroniseras så att alla ritningar hålls uppdaterade. 

 Det går också att definiera grupper i schemat redan innan de skapas i modellen. I ett senare skede när en faktisk grupp skapas kan den mappas till en tillgänglig grupp i schemalayouten. På så vis kan du använda olika arbetsflöden utifrån varje enskilt projekts behov.