Sök

MagiCAD Ventilation Generic air handling units

Generiska luftbehandlings­aggregat

Generiska luftbehandlingsaggregat möjliggör effektiv tidig planering av ventilationssystem 

  • Planera system före produktval 
  • Säkerställ att tillräckligt med utrymme reserveras för luftbehandlingsaggregatet 

 I ett projekts tidiga faser behövs inte någon detaljerad systemprojektering. I detta skede är specifika produktval vanligtvis inte nödvändiga, och dessa skulle också vara svåra att göra utan systemdetaljer.  

 MagiCAD gör det möjligt att skapa generiska luftbehandlingsaggregat (AHU). Generiska luftbehandlingsaggregat kan användas som platshållare för att säkerställa tillräckligt med utrymme för utrustningen i teknikrum innan mer detaljerad produktinformation finns tillgänglig.