Sök

MagiCAD Comfort Energy Import Building Information Model

Importera BIM-modeller

Byggnadens geometri importeras till RIUSKA via BIM-modeller (IFC) som skapats med MagiCAD Room för AutoCAD. Förutom byggnadsgeometrin innehåller modellen information om utrymmen, vägg- och fönsterkonstruktioner som kan mappas till motsvarande strukturer i RIUSKA.

När beräkningarna är slutförda kan resultaten exporteras till samma BIM-modell så att de är tillgängliga för andra programvaror.