Sök

MagiCAD Room Integrated calculations

Integrerade beräkningar

MagiCAD Room erbjuder verktyg för beräkning av transmissionseffekt för varje rum eller för hela byggnaden. Väggar och fönster innehåller information om strukturens U-värde och geometri som gör det möjligt att beräkna volymer och områden. Den här informationen kan användas för att beräkna den erforderliga värmeeffekt som sedan kan användas vid produktval vid projektering av el- och VVS-system.