Sök

MagiCAD Supports Hangers Integrated support and hanger calculations

Integrerade stöd- och upphängnings­beräkningar

Beräkna och justera enkelt stöd- och upphängningsberäkningar i enlighet med el-, VVS- och konstruktionsprojekteringen

  • Beräkning baserat på el- och VVS-objekt 
  • Justering utifrån el- och VVS-systemändringar  
  • Enkel redigering av stöd- och upphängningar 

MagiCAD beräknar automatiskt fordrade dimensioner och hållfasthet för stöd- och upphängningslösningar utifrån vald elementtyp och de el- och VVS-objekt som ska monteras. Beräkningarna inbegriper vertikal, horisontell och seismisk last. 

I händelse av förändringar av el-, VVS- eller konstruktionselement justeras storleken på stöd- och upphängningskomponenter automatiskt. Du kan också enkelt vid behov räkna om nödvändig hållfasthet och redigera värden för enskilda element.