Sök

MagiCAD Supports Hangers Adjustable level of detail

Justerbar detaljnivå

Justera detaljnivån för stöd- och upphängningssystem utifrån behoven i varje enskild projektfas

  • Använd låg detaljnivå för högre effektivitet i stora projekt  
  • Använd hög detaljnivå för exakt visualisering  

Olika faser i ett projekt har olika krav på geometrisk detaljnivå. Med MagiCAD kan du enkelt justera detaljnivån för stöd- och upphängningsystem utifrån behoven. 

Du kan använda lågdetaljläget för att maximera effektiviteten i projekteringsfasen, särskilt när du arbetar med stora projekt som kan innehålla tusentals upphängningar. Då visas bara minsta möjliga mängd detaljer för varje upphängningselement.  

En högre detaljnivå kan användas i situationer som kräver mer detaljerad visualisering, till exempel vid presentationen av slutprojektet och vid samordning med andra system. Med en högre detaljnivå kan du också kan identifiera tillverkarspecifika komponenter i projekteringen.