Sök

MagiCAD Electrical Cable tray filling ratios and cable layouts

Kabelstegars fyllnadsgrader och kabellayouter

Utvärdera kabelstegars fyllnadsgrader och planera kabellayouter

  • Arrangera kablarna i separata fack 
  • Utvärdera fyllnadsgrader för varje fack 
  • Uppskatta total kabelvikt  

Med MagiCAD kan du utvärdera kabelstegars fyllnadsgrader och planera hur kablar kan läggas i dem. Funktionen för kabellayout kan användas vid planering i en tidig fas innan någon kabelstege har modellerats, eller för att validera projekteringen i ett senare projektskede. 

Kabellayouter kan innehålla upp till fem platser så att du kan dela upp matningskablarna för olika system till olika sektioner på en stege eller reservera extra utrymme för framtida tillbyggnader. För varje fack kan du definiera önskad bredd och avståndet som används för kablarna i det. 

Fackens totala tillgängliga utrymme kan konfigureras efter storleken på en befintlig kabelstege i projektet. Dessutom kan du se fyllnadsgraden och bredden för varje fack och totalvikten per meter för hela kabelstegen vid vald punkt i systemet.