Sök

Kanal- och produktanslutningar

Koppla smidigt samman kanaler och produkter

  • Anslut kanaler automatiskt  
  • Förhandsgranska anslutningsalternativ 
  • Anslut produkter till kanaler 

 Med Standard Connection kan du koppla samman två kanaler. Verktyget tillhandahåller ett urval av potentiella anslutningsalternativ baserat på standardvinklar. Förhandsvisning av varje lösning i realtid ger användaren möjlighet att enkelt välja ett lämpligt alternativ.  

 Med Device Connection kan du ansluta produkter som luftterminaler, klimatbafflar, fläktkonvektorer, fläktar och luftbehandlingsaggregat till kanaler eller kanaldetaljer. Välj bara produkt och kanal för att koppla samman och välj alternativ för anslutningen.